Vraag & Antwoord

Welke straffen kun je krijgen bij verkoop van drugs?

In de Opiumwet en in de richtlijnen staat beschreven welke strafbare feiten vervolgd moeten worden en welke straffen je kunt krijgen. Bij het bepalen van de straf gaat het erom dat dit eerlijk gebeurt. Als je iets fout hebt gedaan, moet je in Amsterdam dezelfde straf krijgen als in Rotterdam. Justitie werkt daarom met een puntensysteem.

Een strafbaar feit levert een aantal strafpunten op. Aan de hand van verzwarende of verlichtende factoren kan het aantal punten verhoogd of verminderd worden. Elk punt kost je € 29 boete, twee uur taakstraf of 1 dag gevangenisstraf.

Strafbaar zijn: productie van drugs en drugshandel. Daaronder vallen verkoop, invoer en uitvoer van drugs. Hoe groter de partij, hoe meer strafpunten. Bezit voor eigen gebruik wordt niet vervolgd. Wel moet de politie de drugs in beslag nemen. Dit heet ‘afstand met sepot’.

Hoe reken je de straf voor drugshandel uit?

Hieronder kun je uitrekenen welke straf je kunt krijgen voor drugshandel. Je moet even de tijd nemen (20 minuten) om alles te lezen en te begrijpen. De huidige richtlijnen voor strafvordering zijn  per 1 januari 2013 ingegaan.

Het puntensysteem bij drugshandel

De hoogte van de straf bij drugshandel hangt af van het aantal strafpunten dat je voor het plegen van een bepaald strafbaar feit krijgt. Bij softdrugs krijg je minder strafpunten dan bij harddrugs. Wel moet je bij softdrugs per punt meer boete betalen, namelijk €58 in plaats van €29 per punt.

Heb je de Opiumwet overtreden dan wordt het aantal strafpunten berekend. Hierbij kijkt men naar:

  1. De strafbare handeling;
  2. De grootte van de partij drugs; (dit levert afhankelijk van de hoeveelheid extra strafpunten op)
  3. Eventuele verlichtende en verzwarende factoren.

1. De strafbare handeling

Elke strafbare handeling levert een aantal strafpunten op. Per handeling en voor soft- en harddrugs is het aantal strafpunten verschillend.

2. De grootte van de partij drugs

Bij een grote partij drugs krijg je meer strafpunten dan  bij een kleine partij. Men heeft de hoeveelheden ingedeeld in 4 schijven. Hoe hoger de schijf hoe meer strafpunten. Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen softdrugs en harddrugs.

Softdrugs

Bij softdrugs gaat het om de volgende schijven:

– 30 tot 1000 gram (of 6 tot 200 planten)
– 1000 gram – 5 kg (of 200 tot 1000 planten)
– 5 kg – 25 kg (of 1000 tot 5000 planten)
– meer dan 25 kg (of meer dan 5000 planten)

Voor elke schijf worden extra strafpunten toegekend.

Eerste schijf

Voor de eerste schijf (30 tot 1000 gram (of 6 tot 200 planten)) worden voor onderstaande handelingen de volgende extra punten toegekend:

– Bezit: 1/2 * 0,082 punt per gram (of 1/2 * 0.41 punt per plant).
– Telen: 1/2 * 0,082 punt per gram (of 1/2 * 0,41 punt per plant).
– In/ uitvoeren: 1/2 * 0,082 punt per gram (of 1/2 * 0.41 punt per plant).

Bezit je dus 50 gram of 10 planten dan is het strafbare feit: bezit en val je in schijf 1.
Je krijgt dan 2 strafpunten voor bezit. Voor de hoeveelheid krijg je 50 * (1/2 *0,082) = 2 punten. Samen zijn dit 4 punten.

Voor softdrugs geldt een boete van 58 euro per punt. In totaal € 232 boete. Zo kun je voor elke hoeveelheid uitrekenen hoeveel straf je krijgt.

Tweede schijf

Kom je met de hoeveelheid in de tweede schijf, dan geldt een andere puntentoekenning. Overigens alleen voor de hoeveelheid die boven de eerste schijf uitkomt. Voor de tweede schijf is de puntentoekenning 1/2 * 0,023 per gram (of 1/2 * 0,115 punt per plant). Voor de verdere schijven gelden ook weer andere puntentoekenningen.

Eigen gebruik

Een hoeveelheid tot 5 gram of 5 planten wordt gezien als een hoeveelheid bedoeld voor eigen gebruik. Er is dan geen reden om te denken dat je dealt. Er volgt dan afstand met sepot. Dat wil zeggen dat als de politie je met deze hoeveelheid betrapt, je de softdrugs moet afstaan en geen boete krijgt.

Harddrugs

Bij harddrugs gaat het om de volgende schijven:

– 1-60 pillen (of 0,5 tot 30 gram)
– 60 tot 2000 pillen (of 30 tot 1000 gram)
– 2000 tot 10.000 pillen (of 1000 tot 5000 gram)
– boven de 10.000 pillen (of meer dan 5000 gram)

Eerste schijf

Voor de eerste schijf harddrugs (tussen 1 tot 60 pillen of tussen 0,5 en 30 gram) worden voor onderstaande handelingen de volgende extra punten toegekend.

– Bezit: 1/3 * 4 punten per pil (of 1/3 * keer 8 punten per gram)
– Verkopen/bereiden: 2/3 * 4 punten per pil (of 2/3 keer 8 punten per gram)
– Import/export: 4 punten per pil (of 8 punten per gram)

Bij bezit van 10 pillen is het strafbare feit bezit. Je krijgt dan 10 strafpunten. Wat betreft hoeveelheid val je in schijf 1. Voor de hoeveelheid krijg je 10 *(1/3 *4 ) = 13 1/3 strafpunt. Samen zijn dit 23 1/3 strafpunten. Voor harddrugs geldt een boete van € 29 per punt. In totaal € 676 boete.

Bij verkoop van 10 pillen is het strafbare feit verkoop. Je krijgt dan 20 strafpunten. Wat betreft hoeveelheid val je in schijf 1. Voor de hoeveelheid krijg je 10 *(2/3*4)= 26 2/3 punt. Samen 46 2/3 punt. 46 2/3 * € 29 euro is € 1353 boete.

Bij uitvoeren van 10 pillen is het strafbare feit uitvoer. Voor uitvoer krijg je 30 strafpunten. Wat betreft hoeveelheid val je in schijf 1. Voor de hoeveelheid krijg je 10 * 4 = 40 punten. Samen zijn dit 70 punten. 70 * € 22 is € 2030 boete.

Zo kun je voor elke hoeveelheid uitrekenen hoeveel straf je krijgt.

Tweede schijf

Kom je met de hoeveelheid in de tweede schijf dan geldt een andere puntentoekenning. Overigens alleen voor de hoeveelheid die boven de eerste schijf uitkomt.

Voor de tweede schijf is de puntentoekenning 2 * keer 1,25 punt per pil (of 1/3 * 2,5 punt per gram).

Eigen gebruik

Tot 1 pil of 0,5 gram wordt gezien als hoeveelheid voor eigen gebruik. Dit hoeft niet gericht opgespoord te worden. In de regel geldt afstand met sepot. Je moet de drug afstaan en krijgt geen boete.

3. Verlichtende of verzwarende factoren

Er zijn ook verlichtende of verzwarende die meetellen bij de hoogte van de straf. Zo maakt het uit of je hoofddader bent of alleen medeplichtig. Ook maakt het uit of je het strafbare feit voor de eerste keer pleegt of dat je het al een keer eerder hebt gedaan (recidive).

De verzwarende of verlichtende factoren worden uitgedrukt in een percentage. Als je medeplichtig bent en geen dader, dan wordt 33% van het puntentotaal afgetrokken. Heb je al een keer eerder het strafbare feit gepleegd dan wordt 10% van het puntenaantal erbij geteld. Heb je het meermalen gedaan dan wordt er 20% bijgeteld.

Meer informatie

Meer informatie vind je hier.

 

Versie: oktober 2013

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat