Hoeveel heroïne verslaafden zijn er?

Volgens een laatste schatting in 2012 zijn er 14.000 problematische opiaatgebruikers in Nederland (1). Deze groep gebruikt naast opiaten, vrijwel allemaal ook crack. In Amsterdam waren in 2009 naar schatting 3.023 problematische opiaatgebruikers.

Kenmerken groep

Ongeveer 66% van de groep heeft naast problemen met heroïne ook problemen met andere middelen. Het grootste deel hiervan heeft problemen met cocaïne, in de vorm van crack (2). Verder is er binnen deze groep vaak sprake van andere problematiek, als psychiatrische problemen, overlast, criminele activiteiten of een slechte woonsituatie. De rest veroorzaakt minder problemen door deelname aan methadon- of heroïne verstrekkings programma’s.

Aantal mensen in behandeling

In 2021 waren er 6698 mensen in behandeling voor problemen met opiaten, waarvoor ongeveer 4000 voor heroïnegebruik (3). Niet alle verslavingszorginstellingen werken hier aan mee, dus mogelijk liggen de daadwerkelijke aantallen hoger.

De groep opiaathulpvragers wordt ieder jaar ouder. De gemiddelde leeftijd van de opiaathulpvragers in 2021 was 51 jaar. In 1989 was de gemiddelde leeftijd van de opiaatgebruikers in Amsterdam nog 32 jaar. De veroudering gaat gepaard met steeds meer lichamelijke en psychiatrische klachten.

De meeste gebruikers chinezen hun heroïne. De heroïne wordt dan op aluminiumfolie verbrand en de damp wordt geïnhaleerd. Het aandeel spuiters in de hulpverlening bedraagt ongeveer 30%.

Bronnen

  1. NDM 2019, Trimbos Instituut (2020)
  2. Kerncijfers 2015, IVZ (2016)
  3. LADIS Tussenrapportage Kerncijfers Verslavingszorg 2016-2021, IVZ (2023)

 

Versie: mei 2023