Hoeveel heroïne verslaafden zijn er?

Volgens een laatste schatting in 2012 zijn er 14.000 problematische opiaatgebruikers in Nederland (1). Deze groep gebruikt naast opiaten, vrijwel allemaal ook crack. In Amsterdam waren in 2009 naar schatting 3.023 problematische opiaatgebruikers.

Kenmerken groep

Ongeveer 66% van de groep heeft naast problemen met heroïne ook problemen met andere middelen. Het grootste deel hiervan heeft problemen met cocaïne, in de vorm van crack (2). Verder is er binnen deze groep vaak sprake van andere problematiek, als psychiatrische problemen, overlast, criminele activiteiten of een slechte woonsituatie. De rest veroorzaakt minder problemen door deelname aan methadon- of heroïne verstrekkings programma’s.

De groep opiaathulpvragers wordt ieder jaar ouder. De gemiddelde leeftijd van de opiaathulpvragers in de verslavingszorg in Nederland was in 2015 48 jaar. Over 2016 en 2017 zijn geen cijfers bekend.

In Amsterdam bedroeg de gemiddelde leeftijd in 2010 50 jaar. In 1989 was de gemiddelde leeftijd van de opiaatgebruikers in Amsterdam nog 32 jaar. De veroudering gaat gepaard met steeds meer lichamelijke en psychiatrische klachten.

De meeste gebruikers chinezen hun heroïne. De heroïne wordt dan op aluminiumfolie verbrand en de damp wordt geïnhaleerd. Het aandeel spuiters in de hulpverlening bedraagt 30%.

Daling aantal cliënten in de hulpverlening

Landelijk daalde het aantal cliënten van 15.733 in 2002 naar 9.093 in 2015.

Bronnen

  1. NDM 2019, Trimbos Instituut (2020)
  2. Kerncijfers 2015, IVZ (2016)

 

Versie: mei 2020