Vraag & Antwoord

Wat is het doel van het alcoholbeleid?

Het alcoholbeleid heeft als doel het voorkomen van schadelijk alcoholgebruik. Alcoholgebruik is niet verboden maar wel riskant. Er moeten dus regelingen bestaan over de productie en verkoop van alcohol. Daarnaast moet er voorlichting en hulpverlening zijn. In 2007 verscheen een brief (1) van de regering over het alcoholbeleid. Deze brief leidde tot een verscherping van de Drank en Horeca wet die januari 2013 in werking is getreden. In 2012 is door de Tweede kamer een wetsvoorstel ingediend om de alcoholleeftijd te verhogen naar 18 jaar. Dit wetsvoorstel is aangenomen en 1 januari 2014 ingegaan.

De overheid heeft vier doelen ten aanzien van het gebruik van alcohol:

Een aantal maatregelen uit de brief van 2007 zijn inmiddels genomen:

Verbod alcoholreclame

Sinds 1 januari 2009 geldt er tussen 6.00 en 21.00 een verbod op alcoholreclame op radio en TV

Campagnes

Er is o.a een campagne gevoerd : “Zeg NEE tegen alcoholschade bij uw opgroeiende kind”. Door deze campagne zijn ouders ervan bewust gemaakt dat zij een belangrijke rol kunnen spelen bij het uitstellen van alcoholgebruik door hun kinderen. De campagne stimuleerde ouders om weer de regel te stellen: ”onder de 16 geen alcohol”.

Eind 2013 kwam er een nieuwe campagne: NIX 18. Deze campagne is gericht op jongeren met als doel een nieuwe sociale norm te stellen waarin het normaal is om voor je 18e geen alcohol te drinken en niet te roken.

Aanscherping Drank- en Horeca wet

Per 1 januari 2014 is de nieuwe Drank en Horecawet in werking getreden. Maatregelen zijn o.a:

Accijnsverhoging

Per 1 januari 2009 is de accijns op bier verhoogd van € 0,068 naar € 0,8 cent per glas. Per 1 januari 2010 is ook de accijns op wijn verhoogd. Dergelijke geringe accijnsverhogingen zijn echter onvoldoende om de consumptie van alcohol terug te dringen. Daarom pleitte in 2012 het Trimbos-instituut, STAP en Jellinek voor een accijnsverhoging van 50% en een jaarlijkse indexatie vanaf 2014. Ook deze verhoging zou per glas per glas slechts enkele centen schelen. Het voorstel is niet overgenomen. Wel is in 2013 de accijns op bier met 10% toegenomen naar € 0,09 cent per glas. Ook de accijns op wijn ging omhoog. In januari 2014 werd opnieuw een beperkte accijnsverhoging van 5.75% ingevoerd worden. Voor de consument zal ook deze accijnsverhoging nauwelijks voelbaar zijn.

 

Bronnen

  1. Hoofdlijnen brief alcoholbeleid. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2007)

 

Versie: januari 2016

 

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat