Kan cannabis een depressie veroorzaken?

In wetenschappelijke kring verschillen de meningen. Sommigen zijn van mening dat langdurig gebruik tot depressies kan leiden, anderen weer niet. Bij cannabisgebruik op jonge leeftijd lijkt er wel een oorzakelijke relatie met depressie (1, 2) te bestaan.

Het blijkt dat langdurig en intensief cannabisgebruik samenhangt met depressie en mogelijk ook met suïcidaliteit. Samengaan van intensief gebruik en depressie wil echter nog niet zeggen dat het gebruik van cannabis de oorzaak van de depressie is. Het ook zijn dat een andere factor (bijvoorbeeld ervaringen in de jeugd of genetische factoren) zowel ten grondslag liggen aan de depressie als aan het cannabis gebruik.

Depressie en blowen

Als je depressief bent is blowen geen goed medicijn. Blowen kan de klachten verergeren. Bovendien zorgt het er voor dat je emotionele ontwikkeling stil staat. Die ontwikkeling is nodig om uit je depressie te kunnen komen.

Bron
(1) W. van den Brink, Hoe schadelijk zijn softdrugs, Justitiële verkenningen, 2006.

(2) Gobbi- Association of Cannabis Use in Adolescence and Risk of Depression, Anxiety, and Suicidality in Young Adulthood

 

Versie: juli 2020