Vraag & Antwoord

Kan cannabis een depressie veroorzaken?

In wetenschappelijke kring verschillen de meningen. Sommigen zijn van mening dat langdurig gebruik tot depressies kan leiden, anderen weer niet. Bij cannabisgebruik op jonge leeftijd lijkt er wel een oorzakelijke relatie met depressie (1) te bestaan.

Het blijkt dat langdurig en intensief cannabisgebruik samenhangt met depressie en mogelijk ook met suïcidaliteit. Samengaan van intensief gebruik en depressie wil echter nog niet zeggen dat het gebruik van cannabis de oorzaak van de depressie is. Het ook zijn dat een andere factor (bijvoorbeeld ervaringen in de jeugd of genetische factoren) zowel ten grondslag liggen aan de depressie als aan het cannabis gebruik.

Depressie en blowen

Als je depressief bent is blowen geen goed medicijn. Blowen kan de klachten verergeren.

Bron
(1) W. van den Brink, Hoe schadelijk zijn softdrugs, Justitiële verkenningen, 2006.

 

Versie: januari 2016

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat