Hoelang blijft speed in je lichaam?

Speed is 2 tot 4 dagen aantoonbaar.

Bij slikken voel je de effecten na een halfuur. De effecten duren 5 tot 8 uur. Het grootste deel van de amfetamine verlaat in onveranderde vorm via de urine het lichaam.

Is de urine zuur dan gaat dat snel. Is dat niet het geval dan gaat het langzamer. De halfwaardetijd bedraagt afhankelijk van de zuurgraad 6 tot 20 uur. Met halfwaardetijd wordt de tijd bedoeld die het lichaam nodig heeft om de helft van het middel uit het bloed te verwijderen.

Een deel van de amfetamine wordt in de lever afgebroken. Bij een eventuele test onderzoekt men of er afbraakstoffen in de urine zitten.

Deze afbraakstoffen zijn afhankelijk van het type test tot 2 tot 4 dagen in urine aantoonbaar. In het haar is speed nog tot een halfjaar aantoonbaar. Bij sollicitaties en bij keuringen wordt bij hoge uitzondering op drugs getest en alleen na jouw uitdrukkelijke toestemming.

 

Versie: september 2019