Welke stoffen zitten er in tabaksrook?

Tabaksrook is zeer giftig. In tabaksrook zitten meer dan 4000 chemische stoffen, waarvan er zeker 70 kankerverwekkend zijn. De meeste stoffen zijn zeer giftig. De belangrijkste zijn koolmonoxide, teer en nicotine.

Koolmonoxide

Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van de tabak. Ook bij het roken van cannabis ontstaat koolmonoxide. 4% van de rook bestaat uit koolmonoxide. Koolmonoxide bindt zich veel sneller dan zuurstof aan de rode bloedlichaampjes. Hierdoor kunnen de rode bloedlichaampjes geen zuurstof meer vervoeren. Het prestatievermogen gaat onmiddellijk omlaag. Dit is al te merken als je je enkele minuten inspant.

Teer

Teer bestaat uit duizenden vaste en vloeibare stoffen. In tabaksrook zijn vierduizend stoffen geïdentificeerd. Teer hecht zich op het slijmvlies van de luchtwegen en gaat op de trilhaartjes zitten. Deze trilhaartjes hebben tot taak het vuil tegen de houden en naar buiten te brengen. De slijmlaag raakt ontstoken en de trilhaartjes verlammen. Het vuil komt dan diep in de longen terecht en moet opgehoest worden. Het vuil kan ook diep in het slijmvlies zelf doordringen. Dit vormt de bron van kanker. Zie hoe dit gaat de animatie drugs in het lichaam. De rokershoest komt door teer.

Nicotine

Nicotine werkt na inname op het zenuwstelsel en zorgt voor het verslavende effect van tabak. Ook werkt nicotine bloeddruk verhogend.

Benzeen

Benzeen is kankerverwekkend. Benzeen mag in Nederland niet meer worden gebruikt voor industriële doeleinden zoals het maken van inkt, rubber of verfafbijtmiddel. Benzeen speelt een rol bij het ontstaan van leukemie en veranderingen aan de chromosomen.

Nitrosaminen

Nitrosaminen zijn kankerverwekkende stoffen die alleen in tabaksproducten voorkomen. Van nitrosaminen is bekend dat zij verschillende vormen van longkanker kunnen veroorzaken.

Formaldehyde

Formaldehyde wekt irritaties op van ogen, keel, neus en longen. Bij langdurig gebruik kan kanker, bijvoorbeeld van de longen, keelholte, botten en huid ontstaan. Formaldehyde wordt gebruikt in kunstmest, textielverf, desinfecterende middelen en bacteriewerende middelen. Formaldehyde komt op natuurlijke wijze voor in het milieu, maar in een rokerige kamer liggen de concentraties al gauw zo’n 1000 keer hoger.

Waterstofcyanide

In kleine hoeveelheden veroorzaakt waterstofcyanide irritaties van het neusslijmvlies, hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. In grotere hoeveelheden kunnen gewichtsverlies en maag-darmproblemen optreden. Waterstofcyanide wordt gebruikt voor zuiveringsmiddelen en insecticiden, in de metaalverwerkende en foto industrie.

Andere stoffen

Andere giftige stoffen die voorkomen in tabaksrook zijn:

  • Arsenicum: zeer giftig
  • Aceton: nagellakremover
  • Ammoniak: schoonmaakmiddel, bijtende stof die de ogen irriteert
  • Acetic acid: azijn
  • DDT: gif, gebruikt als bestrijdingsmiddel
  • Polonium: radioactief afval
  • Zwavelstofsulfide: gas ruikt naar rotte eieren
  • Methaan: gas, koeienscheten.

Zie de volgende pagina’s voor meer informatie over de stoffen die in tabak zitten:

Bron

Willemsen, M. stimulerende middelen: Tabak. In alcohol en drugs gebruik, misbruik en verslaving (2009)

Roken, een aantal feiten op een rij. Trimbos-instituut, 2015.

 

Versie: oktober 2020