Hoeveel mensen zijn voor GHB in behandeling?

Cijfers over het aantal mensen dat voor GHB in behandeling is worden pas sinds 2007 bijgehouden. Toen waren er 58 mensen in behandeling voor GHB (1). Sinds 2008 is het aantal aanmeldingen voor behandeling voor GHB toegenomen tot 956 in 2022 (2016). De laatste jaren lijkt het aantal aanmeldingen redelijk stabiel. Omdat niet alle verslavingszorginstellingen hier gegevens over aanleveren liggen de daadwerkelijke aantallen mogelijk hoger.

De gemiddelde leeftijd van de mensen die behandeling zoeken is 34 jaar. 67% is man, 33% vrouw. 45% heeft ook problemen met andere middelen.

Bronnen:
1. Kerncijfers 2015, IVZ (2016)
2. LADIS Tussenrapportage Kerncijfers Verslavingszorg 2016-2021, IVZ (2023)

 

Versie: mei 2023