Hoeveel mensen zijn er overleden aan speed?

Het precieze aantal mensen dat overleden is door speed is niet bekend. Bijgehouden wordt het aantal sterfgevallen aan stimulerende middelen. Hieronder vallen zowel speed als andere stimulerende stoffen zoals XTC, efedrine, khat en cafeïne.

Deze middelen komen niet vaak voor als primaire doodsoorzaak. In de afgelopen jaren werden deze aantallen geregistreerd.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
4 14 14 28 6 4 7 6

De doodsoorzaak is meestal het gevolg van gebruik van stimulerende middelen. Bijvoorbeeld een watervergiftiging of door oververhitting. De daling in sterfte door stimulerende middelen na 2016 is nog onverklaard.

Strafrechtelijk onderzoek

Wanneer er een strafrechtelijk onderzoek plaatsvindt, onderzoekt het NFI ook of er drugs bij betrokken zijn. In 2013 werd in 3 gevallen amfetamine aangewezen als middel dat een rol kan hebben gespeeld bij het overlijden. In 2014 werd speed in geen enkel geval gevonden, en in 2015 weer in 5 gevallen. In 2016 werd speed bij 1 geval aangetroffen (in combinatie met PMA en MDMA). Methamfetamine werd in 2015 in 1 geval gevonden. Soms speelden andere drugs ook een rol bij het overlijden en was er dus sprake van combinatiegebruik.

Bron

NDM 2022, Trimbos Instituut (2022)

 

Versie: okt 2022