Is voorschrijven van methadon bij heroïneverslaafden een succes?

Naar het succes van methadon is niet heel veel onderzoek gedaan. Duidelijk is wel dat methadon sterk heeft bijgedragen om te voorkomen dat het met druggebruikers steeds slechter ging. Het heeft duidelijk geholpen om de lichamelijke en sociale situatie van de druggebruiker te verbeteren.

Doel

Succes hangt af van het doel dat men zichzelf stelt.

Als een heroïneverslaafde contact met een hulpverleningsinstelling zoekt, kan deze zich twee verschillende doelen stellen:

  • Ontwennen (behandelen, afkicken, cure)
  • Verbetering van zijn lichamelijke en sociale situatie (verzorgen, harm reduction, care)

Het is nu eenmaal zo dat niet elke druggebruiker drugvrij kan en wil worden. Er zijn mensen die chronisch verslaafd zijn en die altijd zullen blijven gebruiken. Niks doen voor deze groep zou betekenen dat ze heel snel zouden verloederen, allerlei ziekten oplopen of een overdosis nemen. Men helpt dit type gebruikers dus met opvangen en begeleiden. Ze kunnen niet genezen worden of ze willen niet stoppen met gebruik, maar er kan wel voor ze gezorgd worden. Het doel is dan dat iemand weer beter voor zichzelf kan zorgen en zelfstandig kan wonen.

Inzet van methadon

Bij behandeling wordt methadon verstrekt en worden urinecontroles uitgevoerd om te controleren of iemand heroïne bij gebruikt. Afhankelijk van de situatie kan men geleidelijk aan ook de methadondosis verminderen totdat iemand niet meer gebruikt.

Bij harm reduction wordt ook methadon gegeven, maar gaat men niet in dosis omlaag. Gebruikers krijgen als ze willen elke dag dezelfde hoeveelheid methadon. Dat wordt dan een onderhoudsdosis genoemd. Bijgebruik van heroïne is in principe ongewenst maar wel mogelijk en sommige deelnemers doen dat ook. Ze moeten uiteraard wel uitkijken voor een overdosis, want heroïne en methadon versterken elkaar.

Succes van methadon

Onderzoek laat zien dat de kans op overlijden afneemt als iemand methadon neemt. In de startperiode en als er gestopt wordt kan de kans op overlijden weer toenemen. Het is belangrijk om dan voorzichtig te zijn en te benadrukken dat therapietrouw belangrijk is. Als iemand in een methadontraject zit is de kans op overlijden lager dan zonder methadontraject. Dit laat zien dat het een succesvol is. Helaas is het nog niet overal beschikbaar.

Door de toediening van methadon krijgt iemand de kans om het leven te stabiliseren. Een stabieler leven heeft weer een positieve invloed op de gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk. Je kan denken aan het hebben van een woning, betere slaap en voeding, dagbesteding, etc.

Bron:

Sordo- Mortality risk during and after opioid substitution treatment: systematic review and meta-analysis of cohort studies

 

Versie: september 2021