Lsd en de wet

Lsd is volgens de Opiumwet een harddrug en staat op lijst I van de Opiumwet. Dat wil zeggen dat bezit, productie en handel strafbaar is.

Zoals bij elke andere drug is ook het gebruik van Lsd niet strafbaar in Nederland. Mocht een gebruiker zich niet goed voelen na gebruik dan kan deze altijd bij de EHBO terecht zonder dat dit strafrechtelijke consequenties heeft.