Welke wetten zijn er voor GHB?

GHB valt in Nederland onder de Geneesmiddelenwet en de Opiumwet.

Geneesmiddelenwet

GHB mag voor bepaalde aandoeningen (narcolepsie) alleen onder medisch toezicht gebruikt worden en is alleen op doktersrecept verkrijgbaar.

Opiumwet

Internationaal staat GHB op lijst IV van het verdrag inzake Psychotrope stoffen. Sinds 2002 stond GHB in Nederland op lijst 2 van de Opiumwet. Sinds mei 2012 staat GHB op lijst 1 van de Opiumwet.

Dat wil zeggen dat bezit, productie en handel strafbaar zijn. Op deze lijst staan ook alle andere harddrugs. De risico’s van GHB voor verslaving en volksgezondheid (bewustzijnsverlies) rechtvaardigen een plaatsing op lijst 1 van de Opiumwet. De minister hoopt dat hiervan een waarschuwende werking uitgaat. De minister hoopt dat hiervan een waarschuwende werking uitgaat.

Bovendien worden door plaatsing op lijst 1 van de Opiumwet de voorbereidingshandelingen voor de productie van GHB strafbaar. Producenten kunnen dus makkelijker vervolgd worden. De overheid treedt hard op tegen de handel in GHB. Op illegale verkoop staan zware straffen. Gebruikers worden niet actief vervolgd.

 

Versie 4-6-2015