Wat is bingo?

Bij bingo kopen de spelers een kaart waarop een aantal getallen staan. Bingo wordt met meerdere mensen meestal op zogenaamde bingoavonden gespeeld. De spelers kopen een bingokaart waarop bijvoorbeeld vijfentwintig getallen onder de negentig staan vermeld. De Bingomaster trekt vervolgens een nummer onder de negentig. Als dat nummer op de kaart staat, kruist de speler het aan. Wie als eerste een horizontale of verticale rij vol heeft, heeft bingo. Wie als eerste de hele kaart vol heeft, wint de hoofdprijs.

Er zijn een aantal voorwaarden waar een organisatie aan moet voldoen om een bingo te organiseren:

  • de bingo mag alleen worden georganiseerd door een Nederlandse vereniging of Stichting die minimaal drie jaar bestaat;
  • deze vereniging moet een duidelijk doel hebben, wat niet het organiseren van kansspelen is;
  • er mag niet meer dan €400 per serie of set verdiend worden, en op één bijeenkomst mag er maximaal €1550 verdiend worden;
  • de bingo moet minimaal 14 dagen van te voren worden gemeld aan de burgemeester en wethouders van de gemeente waar de bingo plaatsvindt. Hierbij moet de locatie en het tijdstip van de bingo worden gemeld (1).

 

Bron:

  1. Wanneer mag ik een bingo organiseren? Kansspelautoriteit

 

Versie: oktober 2020