Neemt het aantal scholieren dat riskant cannabis gebruikt toe?

In Amsterdam is onderzoek gedaan naar riskant blowen. Met riskant blowen wordt bedoeld: iemand die dagelijks blowt of een paar dagen per week meer dan 2 joints rookt.

Landelijk is gevraagd naar het aantal leerlingen dat meer dan 10 jointjes per maand blowt.

Hieronder een tabel met cijfers van 15-jarige scholieren uit 1997, 1999, 2002, 2007 en 2011 uit Amsterdam. En cijfers uit 2003, 2007 en 2011 uit het hele land.

  Riskant blowen (Amsterdam) >10 joints per maand (landelijk)
1997 6.1%
1999 4.3%
2002/2003 6.0% 17.6%
2007 1.5% 14.3%
2011 3% 11%

Het riskant of veel blowen onder scholieren is dus afgenomen.

In 2015 is het onderzoek onder landelijke scholieren opnieuw gedaan (3). Toen is niet gevraagd naar het roken van >10 joints in de afgelopen maand, maar naar het roken van meer dan >9 keer in de afgelopen maand. 25,3% van de 15-jarige scholieren had dit gedaan. Dit percentage is niet te vergelijken met de percentages van voorgaande jaren.

Wel blijkt uit dit onderzoek dat scholieren op latere leeftijd beginnen met blowen (2003: 13,7 jaar, 2007 en 2011: 13,9 jaar en 2015: 14,1 jaar), en dat een minder groot percentage scholieren blowen. In 2015 heeft 11,9% van de scholieren ooit geblowd. In 2011 was dit 17,4%.

Bronnen

  • Antenne 2011, Bonger Instituut (2011)
  • Jeugd en riskant gedrag 2011, Peilstations Onderzoek, Trimbos Instituut (2011)
  • Jeugd en riskant gedrag 2015, Peilstations Onderzoek, Trimbos Instituut (2016)

 

Versie: augustus 2017