Is kauwen van cocablad net zo verslavend als snuiven?

Het kauwen van cocabladeren is minder verslavend dan het snuiven of roken van cocaïne. Verslaving komt nauwelijks voor. Het kauwen van cocabladeren is vrijwel niet verslavend omdat bij kauwen de cocaïne heel geleidelijk in het bloed komt.

De hoeveelheid cocaïne die bij het snuiven genomen wordt is groter en komt veel sneller in het bloed. De effecten zijn dan ook heftiger. Bij spuiten van coke of het roken van crack stijgt de bloedspiegel nog sneller. Dit zijn dan ook de meest verslavende manieren van cocaïne gebruik.

Het blijkt dat gebruikers die kauwen over het algemeen makkelijk kunnen stoppen. Indianen die vanuit het gebergte naar de stad verhuizen geven hun gewoonte om cocabladeren te kauwen vaak gemakkelijk op. Ook lichamelijk valt de schade mee.

Hoeveelheid

Geschat wordt dat gebruikers gemiddeld zo’n 30 gram gedroogde bladeren per dag pruimen. De hoeveelheid cocaïne die ze daardoor binnen krijgen is minder dan 0.5 gram. Dat is best wel veel maar het gaat hierbij wel om gebruik over de hele dag heen.

Een aanzienlijke groep snuivers, snuift in kortere tijd veel meer. Bovendien stijgt bij snuiven de bloedspiegel veel sneller en zijn de effecten heftiger.

Nogal eens wordt bij kauwende cocagebruikers een doffe onverschillige houding aangetroffen. Of dit aan het cocaïnegebruik ligt of aan de moeilijke omstandigheden waaronder zij moeten leven, is echter de vraag.

Bron

Cocaïne Vraagbaak deel 2, Bilthoven 1986

 

Versie: oktober 2019