Heeft cannabis een blijvende negatieve invloed op het geheugen?

Aangetoond is dat langdurig gematigd cannabisgebruik geen nadelige blijvende gevolgen heeft voor het geheugen. Wel heeft cannabis, als je onder invloed bent, gevolgen voor het kortetermijngeheugen. Onder invloed gaat onthouden moeilijker. Bij stoppen na langdurig gebruik kunnen deze effecten tot 7 dagen aanhouden (1, 2).

Gedurende de tijd dat je onder invloed bent heeft cannabis een negatieve invloed op het geheugen. Cannabis verstoort namelijk het kortetermijngeheugen. Dingen die net gebeurd zijn, worden weer vergeten. Midden in een zin weet je niet meer wat je wilde vertellen. Gebruikers beschouwen dit als een van de effecten die bij het gebruik hoort.

Geheugentestjes waarbij je cijfers of woorden moet herhalen doe je onder invloed aanmerkelijk slechter. Cannabis is daarom niet goed als je een les moet volgen, moet studeren of werken. De effecten op het kortetermijngeheugen verdwijnen 3 tot 4 uur na inname. Mogelijk is er in sommige gevallen ook sprake van blijvende invloed. Dat zou kunnen optreden als je jonge leeftijd begint met blowen.

Bij twee groepen zijn mogelijk wel blijvende effecten op het geheugen te vinden:

  • de groep die op zeer jeugdige leeftijd (voor hun 16e /17e begint met blowen),
  • de groep die zeer lang en zeer intensief blowt.

Startleeftijd blowen

Een groep jongeren die met blowen is gestopt, is nader bekeken. Drie subgroepen werden vergeleken. Mensen die voor hun 17e begonnen waren, mensen die na hun 17e begonnen waren en mensen die nooit geblowd hadden.

De groep die voor hun 17e begonnen was presteerden slechter op geheugentesten dan de groep die later begonnen was. De groep die later begonnen was verschilde niet in prestaties van de groep die nooit geblowd had (1, 3). Onder je 17e beginnen is dus riskant.

Langdurig gebruik

Er is ook een studie die suggereert dat bij zeer langdurig gebruik (meer dan 10 jaar) en zeer intensief gebruik (dagelijks meer dan 1 joint per dag), dit gebruik lijkt te kunnen leiden tot lichte stoornissen in aandacht en gedrag (1, 4).

In Oost Baltimore is een studie gedaan naar het functioneren van het geheugen bij ruim 1300 inwoners onder de 65 jaar. De deelnemers werden 12 jaar lang gevolgd. Naarmate mensen ouder worden nemen de mentale vermogens geleidelijk iets af. Er werd echter geen verschil in afname van het geheugen gevonden bij groepen die niet rookten of die dat wel deden (5).

Hippocampus

Bij geheugentestjes bleek dat bij mensen die veel gebruiken de activiteit van de hersengebieden rondom de hippocampus een lagere activiteit vertoonde dan bij groepen die gebruiken. Dit zou kunnen liggen aan verminderde aandacht of verminderde doorbloeding (6). De hippocampus is een deel van de hersenen dat belangrijk is voor het langetermijngeheugen.

Conclusie

De conclusie is dat alleen gebruik op zeer jeugdige leeftijd en bij groepen die zeer heftig en langdurig gebruikt hebben lichte blijvende geheugenproblemen kunnen optreden.

Bronnen:

(1) Brink, W van den, Hoe schadelijk zijn soft drugs. Justittiele verkenningen 2006

(2) Pope, H.G.  2002. Cognitive measures in long-term cannabis users. Journal of clincal pharmacology 2002

(3) Pope, H.G. 2003. Early-onset cannabis use and cognitive deficits. Drug and alcohol dependance 2003

(4) Bolla, K.I. Neural substrates of faulty decision-making in abstinent marijuana users. Neuroimage 2005

(5) Lyketsos, (1999) In: Tripmiddelen: Cannabis Alcohol en drugs gebruik, misbruik en verslaving, Vervaeke, H. (2008)

(6) Jager, G. et al. Effects of frequent cannabis use on hippocampal activity during an associative memory task.  The journal of the European College of neuropaychopharmacology (2007)

 

Versie: juli 2020