Hoe vaak gaat er iemand fout op cocaïne?

Er is een landelijk systeem waarbij incidenten met cocaïne kunnen worden gemeld. Deze meldingen worden gedaan vanuit 8 regio’s door een deel van de eerste hulpen van ziekenhuizen, ambulancediensten, politieartsen en EHBO-posten op grote evenementen. Onderstaande cijfers geven dus geen volledig beeld. Wel ontstaat een beeld van de aard van de incidenten.

In 2020 werden 3,541 drugsincidenten gemeld. In 698 gevallen (20%) was snuifcocaïne één va de gebruikte middelen. In 346 gevallen (10%) ging het enkel om snuifcocaïne met of zonder alcohol. De incidenten werden ingedeeld in:

  • licht (goed aanspreekbaar),
  • matig (onvoldoende aanspreekbaar),
  • ernstig (niet aanspreekbaar eventueel in combinatie met (sub)coma, storingen in vitale functies (hart, bloeddruk, ademhaling) en geagiteerd /agressief gedrag.

Politieartsen zien relatief vaak gezondheidsincidenten met snuifcoke: 19% van de incidenten in 2009-2018 is gerelateerd aan cocaïne. Hiervan was 10% ernstig, 48% matig en 42% licht.

Bij incidenten met cocaïne is vaak sprake van combinatiegebruik, bijvoorbeeld met alcohol, XTC en/of GHB.

Sterfte

Volgens De Nederlandse Doodsoorzakenstatistiek van het CBS overleden er tussen 2010 en 2020 gemiddeld 38 mensen aan cocaïne per jaar. De meerderheid is 40 jaar of ouder. Overlijden aan een hartaandoening als gevolg van cokegebruik wordt meestal geregistreerd als een natuurlijke doodsoorzaak. Dat betekent dat overlijdensgevallen aan cocaïne gemist worden. Het cijfer kan dus een onderschatting zijn.

Elk jaar overlijden ook een aantal bolletjeslikkers. Deze worden niet meegerekend in de doodsoorzakenstatistiek. De GGD in Amsterdam verzamelt wel gegevens. In 2011 is dit voor het laatst gemeten en ging het om 4 gevallen.

Bronnen

NDM 2019, Trimbos Instituut (2020)
NDM 2022, Trimbos Instituut (2022)

Versie: oktober 2022