Is cocaïneverslaving erfelijk?

Over erfelijkheid van specifiek cocaïneverslaving is weinig bekend.

Van alcohol weet men dat als een van de ouders een alcoholist is, er een grotere kans is om ook alcoholist te worden. Of men daadwerkelijk verslaafd raakt heeft echter niet alleen te maken met erfelijkheid maar ook met de omgeving, hoe men in het leven staat, de kennis over de risico’s en hoe men met problemen omgaat.

De gevoeligheid voor drugs of alcohol verschilt per persoon. De ene persoon is er gevoeliger voor dan de andere. De hersenen zijn een grote chemische fabriek. De manier waarop die chemie in de hersenen functioneert is deels aangeboren. In die aangeboren chemie zit een zekere gevoeligheid. Sommige mensen lopen dus áls ze gaan gebruiken een verhoogde kans verslaafd te raken. Óf dat ook daadwerkelijk gebeurt is echter ook afhankelijk van andere factoren zoals omgeving, milieu en opvoeding.

Zie de vraag: is alcoholisme genetisch bepaald?

Bron: Uppers, downers, all rounders. Physical and mental effect of psychoactive drugs.

 

Versie: oktober 2019