Kun je depressief worden van XTC (MDMA)?

Het is inderdaad zo dat MDMA (actieve stof in XTC) een leeg en depressief gevoel kan geven. Zeker in de week na het gebruik (XTC-dip). Het risico op een langdurige depressie neemt toe als je meer en vaker gebruikt. Dit komt vooral doordat bij veel MDMA-gebruik de afgifte en heropname van de stof serotonine verstoord wordt.

Serotonine voorraad raakt op

Serotonine speelt een belangrijke rol bij het geheugen, de concentratie en de stemming. MDMA stimuleert de afgifte van serotonine. Het gevolg is dat bij veel gebruik de serotoninevoorraad opraakt en er uiteindelijk veel minder serotonine wordt afgegeven dan normaal. Dit leidt tot een leeg en depressief gevoel. Wanneer je over lange tijd geen MDMA meer gebruikt, zal in de meeste gevallen het serotonineniveau zich weer vanzelf herstellen. Of volledig herstel optreedt, is echter niet zeker. Verminderde serotoninegehaltes kunnen ook een rol spelen bij het ontstaan van angst stoornissen, impulsiviteit, suïcidaal gedrag en agressiviteit (1). Uit onderzoek bleek ook dat MDMA-gebruikers veel hoger schoorden op testen voor depressieve stemming, angst en impulsiviteit.

Hier speelt wel de ‘kip of het ei’-kwestie. Uit ander onderzoek bleek dat dit soort klachten ook vaak aan het MDMA-gebruik voorafgaat.

 

Bron:

(1) Vervaeke H, Stimulerende middelen: XTC. In: drugs en alcohol. Gebruik misbruik en verslaving.

 

Versie: augustus 2019