Kun je door het gebruik van MDMA kaal worden?

Er is niets bekend over de effecten van MDMA (XTC) en andere drugs op de haargroei. Aangenomen mag worden dat als er al een invloed zou zijn van MDMA op de groei en uitval van het haar, dat deze dan bijzonder klein zal zijn. Anders was dit inmiddels wel terug te vinden in de literatuur.

In bepaalde gevallen is het echter wel mogelijk dat iemand op een bijzondere wijze reageert op MDMA (XTC). Men zou dan allergisch kunnen zijn voor bepaalde stoffen die in de xtc voorkomen. De kans hierop is klein.

Ook is bekend dat drugs (en ook geneesmiddelen) worden afgezet in het haar. Dit wil zeggen dat je aan het haar van iemand kan zien of die persoon wel of geen drugs gebruikt (heeft), zelfs als dit gebruik al langer is geleden; het moet er letterlijk uitgroeien. Dus recent gebruik is niet direct terug te zien. Ook is gebruik van kleine hoeveelheden niet of moeilijk terug te vinden.

Hieruit blijkt dat drugs wel enige invloed zou kunnen hebben op het haar, maar dat die invloed waarschijnlijk klein is.

 

Versie: juni 2020