Risico’s van truffels en paddo’s verminderen

Truffels en paddo’s blijven middelen om mee uit te kijken. Echt veilig gebruik bestaat niet. Iemand die wil gebruiken, moet proberen de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Effecten van drugs zoals paddo’s zijn afhankelijk van drie factoren: de drug zelf, de persoon en de omgeving waarin hij gebruikt. Deze factoren worden ook wel drugs, set en setting genoemd.

Drug:

Bad trips kunnen optreden bij tripmiddelen zoals lsd, paddo’s en hoge doseringen hasj en wiet.

Persoon (set):

Lichamelijke en geestelijke conditie zijn mede bepalend of een bad trip al of niet optreedt. Is de gebruiker gespannen of gestrest, is hij depressief of vrolijk? Heeft hij een lichamelijke of geestelijke aandoening? Gebruikers die zich evenwichtig en optimistisch voelen en lichamelijk goed uitgerust en gezond zijn, hebben minder kans op een bad trip.

Omgeving (setting):

Is het rustig of druk, is de omgeving veilig of onveilig?Mensen die in een veilige, vertrouwde en bekende omgeving zijn en zich in goed gezelschap bevinden, hebben minder kans op een bad trip.

 

Risico’s beperken

Als gebruikers een tripmiddel willen nemen, moeten zij met deze factoren rekening houden en zich terdege voorbereiden.

Een goede voorbereiding betekent dat gebruikers:

 • Enkele uren voordat ze een trip nemen, een gezonde en lichte maaltijd nuttigen.
 • Er voor zorgen dat ze gedurende de trip fruit, vruchtensappen en of kruidenthee bij de hand hebben.
 • Niet te veel en met mate gebruikt. Omdat de sterkte onbekend is, is het beter eerst een kleine dosis te nemen. In ieder geval nooit meer dan de door de smartshop aangegeven dosis gebruiken.
 • Alleen gebruiken wanneer hij/zij in een goede lichamelijke en geestelijke conditie is; dit voorkomt bad trips en andere vervelende effecten.
 • Alleen in een vertrouwde, veilige omgeving gebruiken.
 • Er voor zorgen dat er altijd mensen bij zijn die ze vertrouwen.
 • Ervoor zorgen dat er altijd iemand bij is die niet gebruikt en die nuchter is.
 • De trip over zich heen laten komen en niks forceren.
 • Goed reageren als het fout gaat.
 • Als dat gebeurd moeten gebruikers proberen zich te ontspannen, een rustige omgeving opzoeken en proberen aan plezierige niet bedreigende dingen te denken.
 • Paddo’s nooit combineren met andere drugs.
 • De tijd nemen om bij te komen.
 • Tijdens en vlak na de trip nooit deel nemen aan het verkeer, ook niet als ze nog een beetje loom zijn.
 • Niet gebruiken tijdens zwangerschap.

Wat moet je doen wanneer iemand een bad trip heeft?

Een trip kan verkeerd vallen. Deze ervaring kan extreem angstaanjagend zijn. Belangrijk is om op een goede manier op een bad-trip te reageren. De Haight-Ashbury kliniek in de Verenigde Staten heeft hiervoor een aantal richtlijnen ontwikkeld. Afgekort heten die richtlijnen ARRRT ofwel:

 •  acceptance
 •  reduction of stimuli
 •  reassurance
 •  rest
 •  talk-down (1)

Dus:

Acceptance

Accepteer de gebruiker. Ga niet oordelen of veroordelen. Zorg dat de gebruiker je vertrouwt

Reduction of stimuli

Ga naar een rustige omgeving. Geen lichten of harde muziek.

Reassurance

Vertel de gebruiker dat hij bad-trip meemaakt. Zeg hem dat hij op een veilige plek is tussen aardige mensen.

Rest

Zorg dat de gebruiker zich kan ontspannen.

Talk down

Probeer de gebruiker met praten rustig te maken. Heb het over vredige, niet bedreigende dingen. Vermijd onderwerpen die angst of een sterke reactie oproepen. Praat op een kalme manier zonder stemverheffing. Vermijd snelle bewegingen. Laat de gebruiker nooit alleen.

Eventueel kun je, als hij nog zelfstandig kan slikken, hem iets zoiets te drinken geven. Als de hevige onrust aanhoudt, hij agressief wordt of gevaarlijke dingen gaat doen, moet je altijd 112 bellen.

 

 

Versie: 22.07.2015