Vraag & Antwoord

Hoeveel mensen zijn verslaafd aan cannabis en hoeveel komen hiervoor in behandeling?

In Nederland hebben 550.000 mensen de afgelopen maand geblowd. 2,1% van de bevolking van 18 jaar en ouder, ofwel 150.000 mensen blowt (bijna) dagelijks. Dagelijks blowen is een risicofactor voor problematisch gebruiken.

Er zijn ruim 40.000 mensen die cannabis op een problematische manier gebruiken. Nog eens ruim 29.000 mensen zijn afhankelijk van cannabis.

Hieronder een grafiek met het aantal mensen dat problematisch blowt, verslaafd is en in behandeling komt.

Bron: NPO, NEMISIS, IVZ

Gebruik/dagelijks gebruik

In 2016 is voor het laatst een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van cannabis onder de algemene bevolking. Toen had 6,6% van de bevolking van 18 jaar en ouder ofwel 880.000 mensen het laatste jaar geblowd. 150.000 mensen blowen (bijna) elke dag (1).

Cannabis misbruik

Misbruik van cannabis staat beschreven in de DSM-IV (een internationaal handboek voor de Psychiatrie gebruikt waarin alle psychische stoornissen beschreven zijn). Van cannabis misbruik is sprake als een gebruiker het afgelopen jaar tenminste een van de volgende verschijnselen heeft gehad:

In 2007-2009 is vastgesteld hoeveel mensen voldeden aan de criteria voor misbruik. Van de bevolking tussen 18 en 64 misbruikt 0,4% cannabis. Dit zijn 40.200 mensen (2). Bij mannen bedraagt het percentage 0,6% bij vrouwen 0,2%.

Cannabis verslaving

Afhankelijkheid van cannabis staat beschreven in de DSM-IV.

Van verslaving of afhankelijkheid is sprake als zich het afgelopen jaar drie van onderstaande symptomen hebben voorgedaan.

In 2007-2009 is vastgesteld hoeveel mensen voldeden aan de criteria voor afhankelijkheid. Van de bevolking tussen 18 en 64 is 0.3% afhankelijk van cannabis. Dat zijn 29.300 mensen (2). Bij mannen bedraagt het percentage 0,4%, bij vrouwen 0,1%.

Aantal in behandeling

In 2015 waren 10.816 mensen in behandeling voor cannabis. 79% van hen was man en 21% vrouw (3). De Stichting IVZ houdt voor heel Nederland bij hoeveel mensen zich bij de verslavingszorg aanmelden.

Bronnen

  1. NDM 2017, Trimbos-instituut
  2. Nemisis 2- 2007-2009. Trimbos-instituut.
  3. Kerncijfers 2015, IVZ (2016)

 

Versie: februari 2018

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat