Wat zijn de privacy voorwaarden voor online groepsgesprekken en -trainingen bij Jellinek?

Privacy tijdens online gesprekken

Beeldbellen tijdens online gesprekken, zowel individueel als in groepsverband, brengt voorwaarden met zich mee die de privacy van betrokken deelnemer of deelnemers beschermen. Deelname aan online gesprek houdt dan ook in dat elk van de deelnemers voorafgaand aan het gesprek akkoord gaat met de hierna volgende afspraken omtrent privacy.

Deelnemers die een online groepssessie volgen moeten erop kunnen vertrouwen dat alle deelnemers zich aan dezelfde spelregels houden qua privacy. Dit vertrouwen moet er zijn naar elkaar, het gaat om de privacy van alle betrokkenen. Het beeldbellen kan alleen een succes worden als iedereen zich aan dezelfde afspraken houdt. Afspraken rondom privacy die we met jullie willen maken, en waarmee je instemt na ondertekening:

  • Het online gesprek of de groepssessie vindt op een vooraf afgesproken tijd plaats. Elke deelnemer zorgt ervoor dat aan het online gesprek of aan de groepssessies kan worden deelgenomen in een omgeving die de privacy van betreffende deelnemer en van die van andere deelnemers waarborgt;
    • Hij/zij zorgt ervoor dat hij/zij op de afgesproken tijd alleen in een ruimte achter het beeldscherm zit;
    • Hij/zij zorgt ervoor dat de achtergrond neutraal is;
    • Hij/zij zorgt dat geen achtergrondgeluiden te horen zijn.
  • Het is wettelijk verboden om zonder toestemming opnames te maken van iemand in zijn of haar privé omgeving en te verspreiden. Geen van de deelnemers maakt foto’s, video’s of geluidsopnames van en gedurende individuele online gesprekken of groepssessies zonder dat de andere deelnemers en preventiewerkers dat weten en allemaal hebben ingestemd.
  • Elke deelnemer richt zich geheel op het online gesprek of groepssessie en zal gedurende het online gesprek of groepssessie geen externe activiteiten doen zoals; e-mails of chatberichten versturen.

 

Versie: augustus 2020