Vraag & Antwoord

Hoeveel accijns wordt er geheven op een sigaret?

De prijs van tabaksproducten is opgebouwd uit productiekosten, accijnzen, andere belastingen (zoals BTW) en winst. In veel ontwikkelde landen bestaat de helft tot drie kwart van de verkoopprijs uit belastingen.

Door de Nederlandse overheid worden accijnzen primair gezien als een bron van inkomsten. Daarnaast speelt accijnsverhoging een rol in het tabaksontmoedigingsbeleid. Een stapsgewijze verhoging van de prijs van tabaksproducten wordt in de wetenschappelijke literatuur beschouwd als de meest effectieve beleidsmaatregel om het aantal rokers en het aantal gerookte sigaretten (bij rokers die doorgaan met roken) te verlagen.

De EU stelt dat de EU-landen de berekening van accijnzen op basis van de gemiddelde kleinhandelsprijs (WAP) in plaats van de meest gevraagde prijsklasse (MPPC) moeten uitvoeren. Het doel van deze verandering was om “een neutraal mededingingsklimaat voor de tabaksfabrikanten te scheppen, de fragmentering van tabaksmarkten terug te dringen en meer gewicht te geven aan gezondheidsdoelen” (Richtlijn 2010/12/EU artikel 3).

Nederland is in 2011 overgegaan naar de WAP-berekening van de accijnzen. De gemiddelde belastingdruk op sigaretten is de laatste jaren toegenomen. De laatste accijnsverhoging is op 1 april 2018. Accijns op een pakje sigaretten wordt met €0,18 euro en een pakje shag met €0,36 verhoogd.

In januari 2016 was de gemiddelde gewogen kleinhandelsprijs van een pakje van 20 sigaretten €6,05 euro, waarvan €3,63 euro accijns en €1,05 euro BTW.

Accijnzen en BTW per sigaret

De prijs per sigaret is dus gemiddeld €6,05/20 = € 0,30 cent

In 2016 was de belastingdruk 79%.

79% van 0,30 = 0,23

Per opgerookte sigaret gaat er dus € 0,23 naar de belastingen in de vorm van accijns of BTW. Rook je een pakje van 20 sigaretten per dag dan maak je per dag elke €4,66 over naar Den Haag.

Buitenland

* Zie voor accijnzen in het buitenland de vraag: hoeveel accijns en BTW zit er op sigaretten in het buitenland en voor alcohol de vraag: hoeveel accijns zit er op een glas alcohol

Bronnen:

  1. Rijksoverheid
  2. NDM 2016, Trimbos-instituut

 

Versie: maart 2018

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat