Vraag & Antwoord

Hoeveel accijns wordt er geheven op een sigaret?

De prijs van tabaksproducten is opgebouwd uit productiekosten, accijnzen, andere belastingen (zoals BTW) en winst. In veel ontwikkelde landen bestaat de helft tot drie kwart van de verkoopprijs uit belastingen. Door de Nederlandse overheid worden accijnzen primair gezien als een bron van inkomsten. Daarnaast speelt accijnsverhoging een rol in het tabaksontmoedigingsbeleid. Een stapsgewijze verhoging van de prijs van tabaksproducten wordt in de wetenschappelijke literatuur beschouwd als de meest effectieve beleidsmaatregel om het aantal rokers en het aantal gerookte sigaretten (bij rokers die doorgaan met roken) te verlagen.

De EU stelt dat de EU-landen de berekening van accijnzen op basis van de gemiddelde kleinhandelsprijs (WAP) in plaats van de meest gevraagde prijsklasse (MPPC) moeten uitvoeren. Het doel van deze verandering was om “een neutraal mededingingsklimaat voor de tabaksfabrikanten te scheppen, de fragmentering van tabaksmarkten terug te dringen en meer gewicht te geven aan gezondheidsdoelen” (Richtlijn 2010/12/EU artikel 3).

Nederland is in 2011 overgegaan naar de WAP-berekening van de accijnzen. De gemiddelde belastingdruk op sigaretten is de laatste jaren toegenomen. De laatste accijnsverhoging was op 1 januari 2015, toen de accijns op een pakje sigaretten én een pakje shag met € 0,09 euro werd verhoogd. In januari 2015 was de gemiddelde gewogen kleinhandelsprijs van een pakje van 19 sigaretten € 5,55 euro, waarvan € 3,45 euro accijns en € 0,97 euro BTW. De eindverkoper houdt hier ongeveer 4 %tot 7% aan over.

Accijnzen en BTW per sigaret

De prijs per sigaret is dus gemiddeld € 5,55/19 = € 0,29 cent

De prijsopbouw per sigaret is:
€ 0,182 accijns
€ 0,051 BTW
€ 0,057 Marge

Per opgerookte sigaret gaat er dus € 0,23 naar de belastingen in de vorm van accijns of BTW. Rook je een pakje van 19 sigaretten per dag dan maak je per dag elke € 4,43 over naar Den Haag.

Opbrengst accijns

Veruit het grootste deel van de prijs van een pakje sigaretten bestaat uit accijns. De begrote opbrengst uit accijns op tabak producten bedroeg in 2014 € 2,454 miljard euro.

Buitenland

* Zie voor accijnzen in het buitenland de vraag: hoeveel accijns en BTW zit er op sigaretten in het buitenland en voor alcohol de vraag: hoeveel accijns zit er op een glas alcohol

Bronnen:

  1. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingtarieven/btw-en-accijns
  2. http://www.sigarettenindustrie.nl/kerncijfers/belastingen.dot#.UnYvxqXPXsA
  3. http://www.accijnslek.nl/over-de-website
  4. Continu onderzoek rookgewoonten (COR), Stivoro
  5. NDM 2015, Trimbos instituut

 

Versie: januari 2016

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 08.30 tot 17.00 uur

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat