Hoeveel accijns wordt er geheven op een sigaret?

In Nederland was in maart 2019 de gemiddelde gewogen kleinhandelsprijs van een pakje van 20 sigaretten €6,19, waarvan €3,81 accijns en €1,07 btw.

Accijnzen en btw per sigaret in 2020

De prijs per sigaret is in Nederland gemiddeld €6,49/20 = €0,32

In 2020 was de belastingdruk 80%.

80% van 0,32 = 0,26

Per opgerookte sigaret gaat er dus €0,26 naar de belastingen in de vorm van accijns of btw. Rook je een pakje van 20 sigaretten per dag dan betaal je per dag €5,20 aan belastingen op je sigaretten.

Buitenland

* Zie voor accijnzen in het buitenland de vraag: hoeveel accijns en btw zit er op sigaretten in het buitenland en voor alcohol de vraag: hoeveel accijns zit er op een glas alcohol

Hoe is de prijs opgebouwd?

De prijs van tabaksproducten is opgebouwd uit productiekosten, accijnzen, andere belastingen (zoals btw) en winst. In veel landen bestaat de helft tot drie kwart van de verkoopprijs uit belastingen.

Door de Nederlandse overheid worden accijnzen primair gezien als een bron van inkomsten. Daarnaast speelt accijnsverhoging een rol in het tabaksontmoedigingsbeleid. Een stapsgewijze verhoging van de prijs van tabaksproducten wordt in de wetenschappelijke literatuur beschouwd als de meest effectieve beleidsmaatregel om het aantal rokers en het aantal gerookte sigaretten (bij rokers die doorgaan met roken) te verlagen.

De Rijksoverheid heeft vanaf 1 april 2020 de accijns op tabak verhoogd. De accijns van een pakje sigaretten met 20 stuks is daardoor  €1,- hoger. Om een overstap naar andere tabaksproducten te beperken, is ook voor andere producten zoals shag, volumetabak en heatsticks de accijns verhoogd. Voordat de prijs van een pakje verder verhoogd kan worden naar €10,- in 2023 vindt eerst een evaluatie plaats naar mogelijke grenseffecten. Het doel van deze maatregel is roken te ontmoedigen.

 

Bronnen:

  1. Rijksoverheid
  2. NDM 2019, Trimbos-instituut

 

Versie: mei 2020