Wat is controleverlies?

Bij controleverlies is iemand niet meer in staat om matig te drinken. De remmen gaan los en men drinkt door voor de roes. De onderzoeker Jellinek, naar wie onze organisatie genoemd is, zag controleverlies als een van de kenmerken van alcoholisme. Tegenwoordig wordt controleverlies niet meer gezien als iets wat je niet of wel hebt, maar spreekt men meer van beperking van controle (impairment of control).

 

Versie: juni 2020