Hoe lang is nicotine aantoonbaar in het lichaam?

Tot twee dagen na gebruik kan in de urine worden aangetoond dat je gerookt hebt.

Cotinine

Nicotine wordt in het lichaam afgebroken tot cotinine. Cotinine heeft een halfwaarde tijd van 24 uur. Na die tijd zit de helft van de cotinine nog in je bloed. Cotinine is tot twee dagen na het roken in de urine aantoonbaar. Als men zou willen nagaan of je gerookt hebt, wordt getest op cotinine.

Nicotine heeft een halfwaardetijd van een tot anderhalf uur. Na zes uur is de meeste nicotine verdwenen.

 

Versie: oktober 2020