Hoe vaak gaat er iemand fout op speed?

MDI

Er is een landelijk systeem waarbij incidenten met speed en andere drugs kunnen worden gemeld (1). Deze meldingen worden gedaan vanuit 8 regio’s door een deel van de:

  • Eerste hulpen van ziekenhuizen
  • Ambulancediensten
  • Politieartsen
  • EHBO-posten op grote dancefeesten.

Onderstaande cijfers geven dus geen volledig beeld. Wel ontstaat een beeld van de aard van de incidenten.

In 2020 werden 3.541 drugsincidenten gemeld. In 355 gevallen (10%) was speed (amfetamine) één van de gebruikte middelen. In 108 gevallen (3%) was speed het enige gebruikte middel (met of zonder alcohol). De incidenten varieerden van:

  • Licht, goed aanspreekbaar
  • Matig, onvoldoende aanspreekbaar
  • Ernstig, niet aanspreekbaar eventueel in combinatie met (sub)coma, storingen in vitale functies (hart, bloeddruk, ademhaling) en geagiteerd /agressief gedrag.

In 2020 is er gekeken naar het aantal ernstige incidenten waarbij speed (met of zonder alcohol) als enige drug is gebruikt. 40% van de incidenten die werden geregistreerd in ambulances waren ernstig, in ziekenhuizen 23%, bij politieartsen 47% en bij de EHBO 50%.

Sterfte

Na overlijden moeten artsen het doodsoorzaken formulier van het CBS invullen.
In 2020 stonden stimulerende middelen 6 keer op een dergelijk formulier vermeld. Andere stimulerende middelen zoals XTC en efedrine zijn hierin ook meegenomen. In voorgaande jaren was dit getal soms hoger, namelijk 7 (2019), 4 (2018), 6 (2017), 28 (2016), 14 (2015) en 14 (2014).

Bronnen

NDM 2022, Trimbos Instituut (2022)

Versie: okt 2022