Risico’s van ketamine verminderen

Ketamine is lastig te doseren. Wees dus uitermate voorzichtig met de dosis. De risico’s kunnen beperkt worden als gebruikers:

  • Niet gebruiken wanneer ze zich niet goed voelen en psychische en/ of lichamelijke problemen hebben.
  • Alleen gebruiken in een vertrouwde en veilige omgeving.
  • Niet op straat gaan en niet deelnemen aan het verkeer.
  • Niet alleen gebruiken en ervoor zorgen dat er altijd iemand bij ze is die nuchter is en ze in de gaten kan houden.
  • Ketamine niet combineren met andere drugs.
  • Ketamine alleen af en toe of bij een speciale gelegenheid gebruiken.