Hoe vaak gaan mensen fout op GHB?

De kans dat het misgaat bij gebruik van GHB wordt sterk onderschat. GHB is moeilijk te doseren. Gebruikers nemen snel teveel en raken overmand door een diepe slaap. Ze raken bewusteloos waarbij de ademhaling onderdrukt wordt en het gevaar bestaat dat iemand stikt in zijn eigen braaksel.

Monitor Drugsincidenten

Er is een landelijk systeem waarbij incidenten met GHB en andere drugs kunnen worden gemeld (1). Deze meldingen worden gedaan vanuit 8 regio’s door een deel van de:

  • Eerste hulpen van ziekenhuizen
  • Ambulancediensten
  • Politieartsen
  • EHBO posten op grote dancefeesten.

Onderstaande cijfers geven dus geen volledig beeld. Wel ontstaat een beeld van de aard van de incidenten.

In 2018 werden 6.108 drugsincidenten gemeld. In 874 gevallen (14%) ging het hierbij om GHB als enige drug (met of zonder alcohol). De incidenten varieerden van:

  • Licht, goed aanspreekbaar
  • Matig, onvoldoende aanspreekbaar
  • Ernstig, niet aanspreekbaar eventueel in combinatie met (sub)coma, storingen in vitale functies (hart, bloeddruk, ademhaling) en geagiteerd /agressief gedrag.

Het aantal ernstige incidenten ligt bij GHB gebruik relatief hoger dan bij andere middelen. In 2018 waren 53% van de incidenten die werden geregistreerd in ambulances ernstig, in ziekenhuizen 57%, bij politieartsen 4% en bij de EHBO 10%.

Sterfte

GHB wordt snel afgebroken in het lichaam waardoor het moeilijk is om aan te tonen of iemand is overleden door gebruik van GHB. Wanneer iemand overlijdt vullen artsen het doodsoorzaken formulier van het CBS in.
In 2018 stond GHB 7 keer op een dergelijk formulier vermeld.In de voorgaande jaren was dit getal ongeveer hetzelfde: 9 (2017), 9 (2016), 7 (2015), 4 (2014).
Als er een strafrechtelijk onderzoek plaatsvindt, dan onderzoekt het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) of alcohol, drugs, medicijnen of bestrijdingsmiddelen een rol speelden. Dit was in 2016 in 5 gevallen zo.
De cijfers van het CBS en het NFI overlappen voor een deel met elkaar.

Bronnen

  1. NDM 2019, Trimbos Instituut (2020)

 

Versie: mei 2020