Hoe vaak gaan mensen fout op GHB?

De kans dat het misgaat bij gebruik van GHB wordt sterk onderschat. GHB is moeilijk te doseren. Gebruikers nemen snel teveel en raken overmand door een diepe slaap. Ze raken bewusteloos, waarbij de ademhaling onderdrukt wordt en het gevaar bestaat dat iemand stikt in zijn eigen braaksel.

Monitor Drugsincidenten

Er is een landelijk systeem waarbij incidenten met GHB en andere drugs kunnen worden gemeld (1). Deze meldingen worden gedaan vanuit 8 regio’s door een deel van de:

  • Eerste hulpen van ziekenhuizen
  • Ambulancediensten
  • Politieartsen
  • EHBO posten op grote dancefeesten.

Onderstaande cijfers geven dus geen volledig beeld. Wel ontstaat een beeld van de aard van de incidenten.

In 2020 werden 3.541 drugsincidenten gemeld. In 868 gevallen (25%) was GHB één van de gebruikte middelen. In 538 gevallen (15%) was GHB het enige gebruikte middel (met of zonder alcohol). De incidenten varieerden van:

  • Licht, goed aanspreekbaar
  • Matig, onvoldoende aanspreekbaar
  • Ernstig, niet aanspreekbaar eventueel in combinatie met (sub)coma, storingen in vitale functies (hart, bloeddruk, ademhaling) en geagiteerd /agressief gedrag.

Het aantal ernstige incidenten ligt bij GHB gebruik relatief hoger dan bij andere middelen. In 2020 is er gekeken naar het aantal ernstige incidenten waarbij GHB (met of zonder alcohol) als enige drug is gebruikt. 75% van de incidenten die werden geregistreerd in ambulances waren ernstig, in ziekenhuizen 68%, bij politieartsen 12% en bij de EHBO 0%.

Sterfte

GHB wordt snel afgebroken in het lichaam, waardoor het moeilijk is om aan te tonen of iemand is overleden door gebruik van GHB. Wanneer iemand overlijdt vullen artsen het doodsoorzaken formulier van het CBS in. In 2020 stond GHB 5 keer op een dergelijk formulier vermeld. In de voorgaande jaren was dit getal ongeveer hetzelfde: 2 (2019), 7 (2018), 9 (2017), 9 (2016), 7 (2015).

Bronnen

  1. NDM 2022, Trimbos Instituut (2022)

 

Versie: okt 2022