Hoe groot is het aantal mensen dat hulp nodig heeft bij alcohol?

Volgens het NEMISIS-2 onderzoek (1) voldeden 82.400 mensen uit de bevolking van 18 tot 64 jaar aan de criteria voor alcoholafhankelijkheid. Deze criteria staan beschreven in het diagnostisch handboek voor de psychiatrie, de DSM IV. Nog eens 395.000 mensen voldeden aan de criteria voor alcoholmisbruik. Deze groep mensen zijn dus niet afhankelijk maar drinken wel zoveel dat het alcoholgebruik nadelige gevolgen heeft. Het werkelijke aantal alcohol afhankelijken en misbruikers zal iets hoger liggen omdat mensen boven de 64 jaar mensen niet meegeteld zijn.

Uit ander onderzoek is bekend dat het spontaan herstel bij alcoholafhankelijkheid groot is. Het blijkt dat na drie jaar 74% van degene die alcoholafhankelijk zijn weer hersteld is (2). Dus van de 100 mensen die voldoen aan de criteria van afhankelijkheid zijn er na drie jaar nog 26 over. De groep die over blijft lukt het dus niet om uit zichzelf te herstellen en heeft hulp nodig.

Sinds 2016 ligt het aantal aanmeldingen in de verslavingszorg voor alcohol rond de 25.000 per jaar (3). In 2022 waren dit er 24.231. Dit bedraagt ongeveer 44% van alle aanmeldingen in de verslavingszorg. Hiermee is alcohol verreweg het meest voorkomende middel binnen de verslavingszorg. Omdat niet alle verslavingszorginstellingen hier gegevens over aanleveren liggen de daadwerkelijke aantallen mogelijk hoger.

Bron

  1. De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. Nemesis 2: Opzet en eerste resultaten. Trimbos-instituut (2010).
  2. Bruijn, H. de, The craving withdrawal model for alcoholism. Amsterdam: Benecke Nl.
  3. LADIS Tussenrapportage Kerncijfers Verslavingszorg 2016-2021, IVZ (2023)

 

Versie: mei 2023