Hoe groot is het aantal mensen dat hulp nodig heeft bij alcohol?

Volgens het NEMISIS-2 onderzoek (1) voldeden 82.400 mensen uit de bevolking van 18 tot 64 jaar aan de criteria voor alcoholafhankelijkheid. Deze criteria staan beschreven in het diagnostisch handboek voor de psychiatrie, de DSM IV. Nog eens 395.000 mensen voldeden aan de criteria voor alcoholmisbruik. Deze groep mensen zijn dus niet afhankelijk maar drinken wel zoveel dat het alcoholgebruik nadelige gevolgen heeft. Het werkelijke aantal alcohol afhankelijken en misbruikers zal iets hoger liggen omdat mensen boven de 64 jaar mensen niet meegeteld zijn.

Uit ander onderzoek is bekend dat het spontaan herstel bij alcoholafhankelijkheid groot is.

Het blijkt dat na drie jaar 74% van degene die alcoholafhankelijk zijn weer hersteld is (2). Dus van de 100 mensen die voldoen aan de criteria van afhankelijkheid zijn er na drie jaar nog 26 over. De groep die over blijft lukt het dus niet om uit zichzelf te herstellen en heeft hulp nodig. Toegepast op 82.400 gaat het hierbij om 21.500 mensen. Dit getal ligt dicht bij het aantal mensen dat zich jaarlijks in de verslavingszorg aanmeldt. In de verslavingszorg is de groep die zich aanmeldt voor een alcoholverslaving het grootst (ongeveer 47%). In de afgelopen 10 jaar was het aantal mensen dat in behandeling was als volgt (3):

Jaartal Aantal mensen in behandeling
2004 29.648
2005 31.710
2006 31.829
2007 34.826
2008 34.456
2009 34.646
2010 36.203
2011 32.635
2012 30.758
2013 30.345
2014 30.764
2015 29.374

Van 2003 tot 2011 steeg de aanvraag met ongeveer 50% tot 2011. Sindsdien is een lichte daling te zien. Hier ziet u het ook in een grafiek:

De stijging van het aantal mensen dat in behandeling is voor alcohol kwam met name op rekening van de 55 plussers. Tussen 2002 en 2011 steeg het aantal 55 plussers met 136% (4). Van dit deel stijgt het aandeel vrouwen het snelst.

De stijging onder de ouderen kan verklaard worden uit het feit dat het ontstaan van alcoholproblemen vaak een lange tijd nodig heeft (incubatietijd). Mensen die lange tijd geleden begonnen zijn met veel te drinken zie je nu terug in de behandeling.

Bron

  1. De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking. Nemesis 2: Opzet en eerste resultaten. Trimbos-instituut (2010).
  2. Bruijn, H. de, The craving withdrawal model for alcoholism. Amsterdam: Benecke Nl.
  3. SIVZ kerncijfers 2004 t/m 2015.
  4. Factsheet Alcohol en ouderen in de verslavingszorg in Nederland (2004 – 2013), Trimbos-instituut.

 

Versie: december 2017