Op welke manieren kun je slaap- en kalmeringsmiddelen gebruiken?

Slaap- en kalmeringsmiddelen worden door artsen voorgeschreven voor slaapproblemen en spanningsklachten. Zij worden meestal in pilvorm verstrekt en geslikt.

Gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen bestrijdt de klachten tijdelijk maar neemt de oorzaak niet weg. Gebruik zou daarom tijdelijk moeten zijn. Nogal wat mensen vragen voortdurend om herhalingsrecepten. Zij lopen daarmee het risico dat ze aan de oplossing van hun problemen niet toekomen, grotere dosissen nemen en geleidelijk aan verslaafd raken.

Bij slaapmiddelen beginnen de effecten al na 2 weken af te nemen. Langer slikken heeft dus eigenlijk geen zin. Bij kalmeringsmiddelen beginnen de effecten al na 8 weken af te nemen. Door deze verminderende werking moeten er hogere dosissen genomen worden om het zelfde effect te bereiken, dit verhoogt het risico op verslaving.

Dosering

De dosering en de werkingsduur verschilt heel erg per middel het is dus erg belangrijk om te weten om welk middel het gaat en waarvoor het gebruikt dient te worden. In Tabel 1 vind je voor de meeste benzodiazepines de halveringstijd, de dosis en waarvoor het middel bedoeld is.

Tabel 1:

Benzodiazepine Halveringstijd in uren Dosis in mg Indicatie voor gebruik
Alprozam 6 tot 12 0,5 Angst
Bromazepam 10 tot 20 5 a 6 Angst
Brotizolam 6 tot 7 0.25 Angst
Chlordiazepoxide 30 tot 36 25 Angst
Cinolazapam 9 40 Epilepsie
Clobazam 30 tot 40 20 Angst
Clonazepam 20 tot 30 0.5 Angst
Chlorazepate 36 tot 200 15 Angst
Clotiazepam 6 tot 7 5 a 10 Angst
Cloxazolam 55 tot 70 1 a 2 Angst en epilepsie
Diazepam 20 tot 100 10 Slaap en kalmeren
Estazolam 10 tot 24 1 a 2 Slaap
Etizolam 3 tot 15 1 a 2 Slaap en epilepsie
Flunitrazepam 18 tot 36 1 Slaap
Flurazepam 50 tot 250 15 a 30 Slaap
Halazepam 15 tot 30 40 Angst
Haloxazolam 35 tot 50 5 Slaap
Ketazolam 30 tot 100 15 a 30 Angst
Loprazolam 6 tot 12 1 a 2 Slaap
Lorazepam 10 tot 20 1 Angst en epilepsie
Lormetazepam 10 tot 12 1 a 2 Slaap
Medazepam 50 tot 200 10 Angst
Mexazolam 70 1 Angst
Midazolam 2 tot 6 5 Slaap en kalmeren
Nitrazepam 20 tot 40 10 Slaap
Nordazepam 50 tot 200 10 Angst
Oxazepam 5 tot 15 20 Angst
Oxazolam 10 tot 20 60 Spierontspanner
Pinazepam 40 tot 100 20 Angst
Prazepam 50 tot 100 10 a 20 Angst
Quazepam 25 tot 100 20 Slaap
Temazepam 10 tot 20 20 Slaap
Tetrazepam 8 tot 12 100 Spierontspanner
Tofisopam 6 tot 8 100 Angst
Triazolam 2 0.5 Slaap

 

Versie: december 2019