Hoeveel mensen gaan er per jaar dood door roken?

In 2017 overleden er naar schatting 19.420 mensen van twintig jaar en ouder door roken (1).

Hieronder een overzicht van de sterfte per ziekte waarbij de oorzaak toe te schrijven is aan roken. Het aantal slachtoffers per ziekte is hoger maar het gaat hier om die gevallen die echt aan roken toe te schrijven zijn.

  • Totaal aantal sterfgevallen door roken in 2017: 19.420
  • Aantal sterfgevallen door longkanker ten gevolge van roken: 8.593
  • Aantal sterfgevallen door andere kankersoorten ten gevolge van roken: 2.981
  • Aantal sterfgevallen door COPD* ten gevolge van roken: 5.227
  • Aantal sterfgevallen door hart- en vaatziekten ten gevolge van roken : 2.465
  • Aantal sterfgevallen door diabetes ten gevolge van roken: 154

Meeroken

De werkelijke sterfte ligt nog hoger omdat meeroken nog niet is meegerekend. Jaarlijks overlijden enkele duizenden mensen door meeroken. Het gaat hierbij vooral om hartaandoeningen (enkele duizenden gevallen), longkanker (enkele honderden gevallen) en wiegendood (een tiental gevallen).

Aandeel roken in dodelijke slachtoffers ten gevolge van alcohol of drugs

In totaal overlijden er jaarlijks aan alcohol, tabak en drugs ruim 24.000 mensen. Dat betekent dat tabak 80% van de totale sterfte door gebruik van genotmiddelen voor zijn rekening neemt. Roken is killer number one.

*COPD= Chronische bronchitis en longemfyse

 

Bron: NDM 2019, Trimbos-instituut (2020)

 

Versie: mei 2020