Is het mogelijk door het snuiven van cocaïne een overdosis te nemen?

Bij snuiven van cocaïne kan een overdosis optreden. Bij spuiten en roken of basen van coke is de kans hierop echter veel groter dan bij snuiven. Het gevolg van een overdosis coke kan variëren tussen het verkeerd vallen van de coke tot het daadwerkelijk zo veel nemen dat je overlijdt. Beide zijn bij snuiven mogelijk.

Als de cocaïne verkeerd valt, voelen gebruikers zich onrustig, angstig en achterdochtig. Soms kan deze achterdocht zo hevig worden dat hij verandert in een complete waan. Gebruikers zijn dan bijvoorbeeld bang om achtervolgd te worden.

Een overdosis kan echter nog ernstiger verlopen en leiden tot hart- en ademhalingsproblemen met de dood als gevolg. Bij spuiten kan de dood zeer snel intreden, al na enkele minuten. Ook bij roken en basen kan het snel gaan.

De oorzaken van een fataal lopende overdosis cocaïne zijn:

Storingen van het hart en vaatstelsel

Een te grote dosis coke kan leiden tot een sterke onregelmatige werking van het hart. Uiteindelijk kan de hartwerking wegvallen. Ook kan cocaïne de bloeddruk verhogen. Deze kan zo snel stijgen dat een zwak bloedvat in het hoofd knapt en de gebruiker sterft aan een hersenbloeding. Onbekend is hoeveel mensen overlijden als gevolg van hartproblemen. Overlijden aan een hartaandoening wordt meestal geregistreerd als een natuurlijke doodsoorzaak.

Achter elkaar optredende epileptische aanvallen

Epileptische aanvallen kunnen elkaar in zeer hoog tempo opvolgen waardoor het bewustzijn tussen de aanvallen niet meer terugkeert.

Storingen in het ademhalingsstelsel

Deze storingen kunnen optreden met uiteindelijk een ademhalingsstilstand als gevolg.

Hoeveel cocaïne is dodelijk?

Of een dosis giftig of dodelijk wordt, is afhankelijk van het individu. Sommige mensen blijven in leven na een aantal grammen, terwijl bij mensen die een allergie hebben voor cocaïne, een kleine dosis al te veel kan zijn.

De lichamelijke conditie en eventuele ziekten die iemand heeft, zijn hierbij natuurlijk ook van groot belang. Iemand met een hartafwijking of met een defect bloedvat in de hersenen loopt grote risico’s. Ook de combinatie met andere drugs, bijvoorbeeld alcohol, kan voor een extra risico zorgen. Een algemeen geldende norm voor te hoge doseringen is daarom moeilijk te geven, ook omdat cocaïne vaak versneden is.

Wat te doen bij overdosis cocaïne

Goed en snel reageren op een overdosis cocaïne is belangrijk.

Is een persoon angstig of onrustig dan moet je hem proberen gerust te stellen. Breng hem naar een rustige omgeving. Belangrijk is om nooit in te gaan op zijn waanvoorstelling. Daar wordt hij alleen maar onrustiger van. Probeer over iets anders te praten. Zijn er hart- of ademhalingsproblemen? Bel dan zo snel mogelijk 112.

 

Versie: oktober 2019