Hoeveel accijns betaalt men per jaar bij 2 glazen per dag?

Hieronder een tabel met de accijnzen die men per jaar betaalt bij verschillende consumptieniveaus. Op een glas bier zit € 0,09 accijns, op wijn € 0,09 en op sterke drank € 0,21. Bij 2 glazen bier per dag betaalt men in een jaar € 65,70, bij twee glazen wijn ook en bij sterke drank € 146.

In Nederland drinkt de bevolking van 16 jaar of ouder per jaar 352 glazen bier, 270 glazen wijn en 134 glazen sterke drank. Aan accijns is dat € 31,68 voor bier, € 21,60 voor wijn en € 35,91 voor sterke drank. In totaal € 89,19 per Nederlander. De ophef die iedere keer gemaakt wordt bij accijnsverhogingen staat niet in verhouding met de financiële last die accijnzen met op alcohol met zich meebrengen.

Aantal glazen per dag Accijns  per dag Totale accijns per jaar
 Bier  1 € 0,09 € 32,85
 Bier  2 € 0,18 € 65,70
 Bier  5 € 0,45 € 164,25
 Bier 10 € 0,90 € 328,50
Wijn  1 € 0,09 € 32,85
Wijn  2 € 0,18 € 65,70
Wijn  5 € 0,45 € 164,25
Wijn 10 € 0,90 € 328,50
Sterke drank  1 € 0,21 € 76,65
Sterke drank  2 € 0,42 € 153,30
Sterke drank  5 € 1,05 € 383,25
Sterke drank 10 € 2,10 € 766,50

 

Accijnsverhoging

Accijns verhoging is een van de weinige maatregelen die helpen om het consumptie niveau naar beneden te krijgen. Vooral de grootgebruiker wordt door een accijnsverhoging getroffen. Als de accijns op bier met 50% verhoogt zou worden zou worden, zouden we per glas € 0,13 gaan betalen. Voor matige drinkers zal dat niet veel uitmaken. Als ze twee glazen per dag drinken, kost dat ze € 2,40 per maand extra. Voor mensen die veel drinken, tikt zo’n accijnsverhoging iets harder aan.

Stapavond

Je kunt makkelijk uitrekenen wat je op een stapavond kwijt bent aan accijns. Ga het aantal glazen na dat je gedronken hebt en vermenigvuldig dat met € 0,09 voor bier en wijn en € 0,21 voor sterke drank. Een flesje bier bevat 1,3 glas en halve liter 2 glazen. Een fles wijn bevat 7 glazen en een fles sterke drank van 0,75 liter 21 glazen.

 

Versie: januari 2016