Deel jouw ervaring

 
Corona update
Klik hier voor het laatste nieuws

Wat betekent gedogen?

Gedogen is het niet vervolgen van bepaalde strafbare handelingen. In de Opiumwet is verkoop van softdrugs verboden. Besloten is echter dat politie en justitie niet hoeven te vervolgen als de coffeeshops zich aan bepaalde voorwaarden houden. En omdat er niet vervolgd wordt en er niet gestraft wordt, is de verkoop vrij. Zo kan iets wat verboden is toch plaatsvinden. Dat noemen we gedogen.

In het Nederlandse strafrecht is het zogenaamde opportuniteitsbeginsel opgenomen. Dit beginsel houdt in dat afgezien kan worden van vervolging en straf, als daarmee een hoger belang (bijvoorbeeld volksgezondheid) gediend wordt. De hoogste officieren van justitie (de procureurs-generaal) kunnen hiertoe besluiten. Wat betreft de Opiumwet hebben de hoogste officieren van justitie richtlijnen vastgesteld over hoe de Opiumwet toegepast moet worden. In de richtlijnen staat welke zaken wel en welke niet door de politie moeten worden vervolgd.

In de richtlijnen staat dat verkoop in coffeeshops onder bepaalde voorwaarden niet vervolgd hoeft te worden. Politie en justitie grijpen dus niet in. Deze voorwaarden zijn:

  • geen reclame
  • geen verkoop van meer dan 5 gram per dag per persoon
  • geen toegang en verkoop onder de 18 jaar
  • geen harddrugs
  • geen voorraad groter dan 500 gram.
  • geen toegang voor en verkoop aan anderen dan ingezetenen van Nederland.

Volgens de wet is het dus nog steeds verboden, maar volgens de richtlijnen over hoe de wet toegepast moet worden is het toegestaan. Het komt dus neer op een besluit om iets wat verboden is onder bepaalde voorwaarden niet te vervolgen. Dat heet gedogen. Gedogen is dus eigenlijk een beleid waarbij niet vervolgd wordt. Uiteraard kunnen de procureurs-generaal een dergelijk beleid niet voeren zonder dat daar maatschappelijk draagvlak voor bestaat. Overigens kan een officier justitie bij een bepaalde zaak besluiten om af te wijken van de richtlijnen en zich beroepen op de wet.

 

Versie: mei 2019

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Jellinek - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin