Wordt in Nederland meer speed gebruikt dan in Europa?

Het gebruik van speed in Nederland ligt boven het Europees gemiddelde. 2,1% van de Nederlandse bevolking tussen 15 en 64 jaar gaf in 2020 aan in het afgelopen jaar speed te hebben gebruikt. Australië en de Oostenrijk scoren hoog, Portugal en Italië laag. Opvallend is dat de Scandinavische landen hoog scoren.

De gegevens zijn niet helemaal vergelijkbaar. In de VS is de bevolking van 18 jaar en ouder onderzocht. In Groot-Brittannië gaat het om de bevolking van 16 tot en met 59 jaar, in Australië van 14 jaar en ouder, in Frankrijk van 18 tot en met 64 jaar, in Duitsland van 18 tot en met 34 jaar, in Denenmarken van 16 tot en met 64 jaar, in Noorwegen van 16 tot en met 34 jaar en in Zweden van 17 tot en met 34 jaar.  Bij de rest van de landen is de bevolking tussen 15 en 64 jaar onderzocht. Ook is het in verschillende jaren gemeten.

Duidelijk is wel dat Nederland (2,1%), Oostenrijk (1,8%), Finland (1,7%), en Australië (1,3%) hoog scoren als het gaat om speed gebruik. Bij andere drugs zitten Scandinavische landen altijd in de onderste regionen. Portugal en Italië scoren laag.

Bronnen

EMCDDA in: NDM 2022, Trimbos Instituut (2022)

Versie: oktober 2022