Poppers en de wet

Afhankelijk van de ingrediënten vallen poppers vallen onder de Warenwet of Geneesmiddelenwet.

Vroeger waren er enkele medische toepassingen. Als het onder de Geneesmiddelenwet valt mag alleen een arts het middel voorschrijven en mag alleen een apotheker het verstrekken. Volgens de wet is amylnitriet echter een niet geregistreerd geneesmiddel. Dat wil zeggen dat er geen onderzoek gedaan is naar criteria als werking, schadelijkheid en deugdelijkheid. Als een arts het middel al zou willen voorschrijven is hij volledig verantwoordelijk voor de behandeling. Omdat poppers niet één duidelijke ingrediënt hebben is afhankelijk van wat er dan werkelijk in zit of het onder de Geneesmiddelenwet valt of onder de Warenwet.

Verkoop in smartshops en seksshops

Poppers waren, hoewel dat eigenlijk niet toegestaan was, tot augustus 2001 verkrijgbaar in onder andere smartshops en seksshops. Het was ook toen een niet geregistreerd geneesmiddel. In 2001 is aan smartshops en seksshops duidelijk gemaakt dat vrije verkoop niet langer toegestaan is. In de praktijk worden poppers nog steeds ”onder de toonbank” verkocht zij het soms onder andere namen. Ook is het via internet te bestellen.

 

Versie: oktober 2020