Wanneer kan ik weer sociaal drinken?

Veel mensen die een tijd problematisch alcohol hebben gedronken willen graag weer sociaal kunnen drinken. Of je weer sociaal of matig kunt drinken hangt af van de ernst van het alcoholprobleem.

In deze situaties is het moeilijker om weer sociaal/matig te gaan drinken:

  • Als je voor het effect drinkt, ofwel drinkt om onder invloed te willen zijn. Als je drinkt omdat je nuchter zijn niet kan verdragen. Dan wil je onder invloed zijn, en ben je vooral uit op het effect. Dit effect vind je niet als je matig drinkt.
  • Ontwikkeling van tolerantie. Als je uit bent op het effect van alcohol en tegelijkertijd een flinke tolerantie ontwikkeld hebt dan is sociaal drinken erg moeilijk. Je zult dan aan een paar glazen niet genoeg hebben. Als we tegen een alcoholist zeggen dat hij maar twee glazen mag drinken zal hij waarschijnlijk zeggen: dan kan ik net zo goed limonade drinken.
  • Het hebben van controleverlies. Controleverlies wil zeggen dat je ondanks de beste voornemens om matig te drinken, je toch vaak de controle verliest en doorzakt. Controleverlies maakt sociaal drinken moeilijk.
  • Het hebben van ernstige psychische en sociale problemen. Als je veel problemen hebt, is het waarschijnlijk dat je alcohol gebruikt om de problemen te verzachten. Maar ook hier kan de ontwikkeling van tolerantie een spelbreker zijn. Als je sociaal gaat drinken zullen die twee of drie glazen  niet helpen om problemen te verzachten of te onderdrukken. Het vervelende gevoel blijft. De neiging om dan meer te gaan drinken dan het plan was, is dan erg groot. Met andere woorden: als je sociaal wil leren drinken, moet je eerst leren om met je problemen om te gaan. Daarvoor is hulp soms noodzakelijk.
  • Een lange drankhistorie maakt sociaal drinken ook moeilijker. Als je lange tijd gedronken hebt, valt het immers niet mee om uw drankgewoonten te veranderen.
  • Als er in de omgeving veel gedronken wordt. Als je uit een omgeving komt waar overmatig alcoholgebruik gebruikelijk is, dan is het moeilijk om hier als enige matig te gaan drinken.

 

Versie: juni 2020