Hoe schadelijk is meeroken of passief roken?

Meeroken is zeer schadelijk. Er zijn sterke argumenten waardoor je tegen iemand kunt zeggen dat hij/zij in jouw buurt niet mag roken.

Er sterven per jaar enkele duizenden mensen door meeroken. De meesten sterven door hartaandoeningen (enkele duizenden gevallen), door longkanker (enkele honderden gevallen) en door wiegendood (een tiental gevallen) (1). Wereldwijd overlijden volgens een artikel in de Lancet 600.000 mensen door passief roken (2).

Omgevingstabaksrook is een mengsel van vele verschillende stoffen, waarvan er honderden stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid; van ongeveer 70 stoffen is een kankerverwekkende werking aangetoond (6).

Wat zijn de risico’s van meeroken?

Door meeroken wordt de kans op longkanker verhoogd met 20% tot 30%. Een uur per week passief meeroken verhoogt de kans op een acuut hartinfarct met 15% (3). Ook wordt de kans op beroerten groter (6).

Effect rookverbod op astmaklachten

Uit onderzoek is gebleken dat er een relatie is tussen een rookverbod en een vermindering van vroeggeboortes en ernstige astmaklachten. Per jaar hoefden 11.000 minder kinderen met luchtweginfecties in het ziekenhuis worden opgenomen (1).

Niet roken in wachtrijen in het pretpark

In Nederlandse pretparken is het sinds 1 april 2017 verboden om te roken in de wachtrij van een attractie (4).

Roken in auto’s

In Groot-Brittanië en Frankrijk mag er niet gerookt worden in auto’s wanneer er kinderen inzitten. Het gifgehalte kan in een auto wel 23 keer zo hoog worden als in een rokerig café. In Canada, de VS en Australië geldt al een verbod op het roken in auto’s in het bijzijn van kinderen (5). België wilt dit ook invoeren.

Bronnen

  1. NDM 2016, Trimbos-instituut
  2. Oberg, M, et al. Worldwide burden of disease from exposure to second- hand smoke. Lancet (2011)
  3. Theo, K et al. Lancet (2006)
  4. Club van Elf (2017)
  5. https://www.rtlnieuws.nl/buitenland/niet-roken-in-de-auto-of-op-terras-in-het-buitenland-gaat-rookverbod-verder
  6. Factsheet meeroken van het Trimbos-instituut

 

Versie: november 2020