Wat gebeurt er als je cold turkey stopt met een middel?

‘Cold turkey’ is een manier van afkicken. Cold turkey stoppen met een middel betekent dat iemand in één keer stopt met het gebruik. Zonder het middel geleidelijk af te bouwen of middelen te gebruiken die ontwenningsverschijnselen kunnen tegengaan.

Soms kiezen mensen hier voor omdat bij geleidelijk afbouwen de verleiding blijft bestaan om toch weer meer te gaan gebruiken. In één keer helemaal stoppen kan dan de beste optie lijken. Echter ontstaan er vaak ontwenningsverschijnselen wanneer iemand in één keer stopt. Deze kunnen soms zelfs gevaarlijk zijn.

Het lichaam heeft zich door het vele gebruik aangepast. Het zenuwstelsel is veranderd: het aantal receptoren is door het vele gebruik toe- of afgenomen of er zijn in de lever extra enzymen ontwikkeld om de alcohol of drugs af te breken. Wanneer het lichaam de drug ineens niet meer krijgt moet het lichaam zich opnieuw aanpassen.

Hierdoor krijg je ontwenningsverschijnselen zoals angsten, onrust en slapeloosheid. In ernstige gevallen kunnen er epileptische insulten ontstaan. Ook kan je een delirium tremens terecht komen. Hierbij heeft iemand last van hallucinaties, desoriëntatie en geheugenverlies. Dit kan dodelijk aflopen. Vandaar dat bij sommige middelen ervoor wordt gekozen om geleidelijk af te bouwen. Op die manier kan je lichaam zich aanpassen aan de nieuwe situatie en voorkom je ernstige gezondheidsproblemen.

Vooral bij het gebruik van downers zoals alcohol, GHB en benzodiazepinen is het erg belangrijk om niet cold turkey te stoppen. Het afkicken van deze drugs moet onder medisch toezicht gebeuren.

 

Versie: november 2020