Vraag & Antwoord

Wat is het verschil tussen soft- en harddrugs?

Harddrugs zijn drugs met grote risico’s voor de gezondheid, softdrugs zijn drugs met een geringer risico.

Het onderscheid tussen soft- en harddrugs gaat op het niveau van de gebruiker niet altijd op. Er zijn gebruikers die softdrugs op een harde manier gebruiken. Bijvoorbeeld gebruikers die elke dag blowen en een groot deel van de dag stoned zijn. Maar zijn er ook gebruikers die harddrugs op een zeer behoedzame, haast softe manier, gebruiken.

Commissie Baan

De grondslag voor het onderscheid tussen soft- en harddrugs ligt bij een in 1972 gepubliceerd rapport van een door de regering ingestelde commissie. Deze commissie, de Commissie Baan, beoordeelde drugs aan de hand van een gevarenschaal. Er werd o.a. gekeken naar lichamelijke gevolgen, naar de kans op lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid en de kans op maatschappelijke problemen.

Op grond hiervan werden hasj en wiet in een aparte groep opgedeeld. Ze werden gezien als drugs met een geringer risico ofwel, de softdrugs. Alle overige drugs werden beschouwd als harddrugs.

Opiumwet

In 1976 leidde het rapport van de commissie Baan tot een verandering van de Opiumwet. De wet kent nu twee lijsten waarop alle drugs vermeld staan. De harddrugs staan op lijst 1. Hierop staan drugs als heroïne, cocaïne, amfetamine en XTC. Hasj en wiet (en ook Qat) staan op lijst 2. De straffen die je kunt krijgen voor bezit, productie of handel in drugs zijn voor lijst 2 veel lichter dan voor lijst 1. In geval van lijst 2 kan onder bepaalde voorwaarden zelfs afgezien worden van vervolging. Daarom mogen coffeeshops hasj en wiet gewoon verkopen.

Hasj of wiet met meer dan 15% THC

Het kabinet Rutte wil hasj of wiet met een THC gehalte van meer dan 15% ook als harddrug beschouwen. THC is de werkzame stof in hasj en wiet. De datum wanneer dit ingaat is nog niet bekend.

Beoordelingen van drugs in 2009

In opdracht van het ministerie van VWS zijn in 2009 door een commissie van experts drugs onderling met elkaar vergeleken op schadelijkheid. De drugs werden beoordeeld op

Dit zijn min of meer dezelfde criteria als de Commissie Baan.

Alcohol, tabak, heroïne en crack scoren hoog op relatieve schadelijkheid. Paddo’s en khat en LSD scoren relatief laag. Cannabis en XTC scoren hier tussen in.

Een dergelijke beoordeling van relatieve schadelijkheid heeft ook in Engeland plaatsgevonden (Nutt, 2007). De beoordeling van de Nederlandse experts komt goed overeen met de Engelse experts.

Zie ook de vraag: welke drug is de gevaarlijkste

Bron: Amsterdam van, J., Ranking van drugs. RIVM 2009.

 

Versie: maart 2016

 

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat