Heeft een verslaving ook effect op de omgeving van een verslaafde?

De effecten van een verslaving op de naaste omgeving, staan niet weergegeven op onze website. Maar er is zeker wel een invloed op de naaste omgeving. Omgaan met iemand die problemen heeft met gokken, alcohol-, drug- of medicijngebruik is voor veel mensen niet gemakkelijk. Vaak gaat die omgang gepaard met gevoelens van frustratie, onbegrip, boosheid, verdriet. De omgeving maakt zich vaak ernstige zorgen en er kan sprake zijn van relationele spanning. Vaak ontstaan daarnaast ook allerlei problemen zoals sociale problemen (ruzies of geweld bijvoorbeeld) en bijvoorbeeld financiële problemen.

Jellinek, en veel andere instellingen voor verslavingszorg, hebben daardoor ook een aanbod voor naasten. Dit aanbod bestaat uit individuele gesprekken, zelfhulpgroepen, trainingen, etc. Het is vaak ook mogelijk om deel te nemen aan een groep of cursus als een problematische gebruiker zelf niet in behandeling is. Dit alles om de omgeving handvatten te geven in de omgang met hun naaste. Kijk eens rond op onze webpagina speciaal voor familie en omgeving.

 

Versie: november 2020