Vraag & Antwoord

Heeft een verslaving ook effect op de omgeving van een verslaafde?

De effecten van een verslaving op de naaste omgeving, staan niet als zodanig weergegeven op onze website. Maar er is wel degelijk invloed op de naaste omgeving. Omgaan met iemand die problemen heeft met gokken, alcohol-, drugs- of medicijngebruik is voor veel mensen niet gemakkelijk. Vaak gaat die omgang gepaard met gevoelens van frustratie, onbegrip, boosheid, verdriet. De omgeving maakt zich vaak ernstige zorgen en er kan sprake zijn van relationele spanning. Vaak ontstaan daarnaast ook allerlei problemen. Sociale problemen (ruzies of geweld bijvoorbeeld) en bijvoorbeeld financiële.

Jellinek, en veel andere instellingen voor verslavingszorg, hebben daardoor ook een groot aanbod voor naasten. Dit aanbod bestaat uit individuele gesprekken, zelfhulpgroepen, trainingen etc. Het is vaak mogelijk om ook deel te nemen aan een groep of cursus als een problematische gebruiker zelf nog niet in behandeling is. Dit alles om de omgeving handvatten te geven in de omgang met hun naaste. Kijk eens rond op onze webpagina speciaal voor familie en omgeving.

 

Versie: januari 2019

Terug naar overzicht

Sitemap

Jellinek Advieslijn

Informatie en advies over alcohol- en drugsgebruik
088 – 505 1220
ma t/m vr 09.00 tot 11.00 uur / 15.00-17.00

Chat Alcohol & drugs
ma t/m vr 13.00 tot 17.00 uur

Chat