Welke invloed heeft cannabis op het verkeer?

Mensen die onder invloed van cannabis rijden hebben twee maal zoveel kans om een verkeersongeluk te krijgen (1). Rijden onder invloed van cannabis is dan ook volgens de wet verboden en strafbaar.

Uit onderzoek blijkt onder andere dat door cannabis:

 • de reactiesnelheid vermindert;
 • de coördinatie vermindert;
 • de waarneming verslechtert;
 • het inschatten van afstanden moeilijker wordt;
 • het opmerken van signalen en geluiden op de weg verslechtert;
 • de geheugenfunctie vermindert (2, 3).

Door deze verschijnselen kunnen (complexe) rijtaken slechter uitgevoerd worden. De vaardigheden zijn tot 24 uur na het gebruik beïnvloed (2). De combinatie met alcohol geeft een extra verslechtering (4).

Gebruikers merken dat ze minder goed rijden en compenseren dit door zich extra in te spannen en zeer voorzichtig te gaan rijden. Overmoedig worden, een verschijnsel bij alcohol, zie je bij cannabis niet. Echter bij drukke en ingewikkelde verkeerssituaties of juist in hele rustige saaie verkeerssituaties, werkt de extra inspanning niet meer en neemt het risico toe (4).

Cijfers rijden onder invloed

In 2007-2009 is er in Europa onderzoek gedaan naar rijden onder invloed van drugs en geneesmiddelen. In het Nederlandse verkeer bleek 2,8% van de automobilisten deel te nemen aan het verkeer terwijl er in hun lichaam sporen van drugs aanwezig waren. 1,7% was onder invloed van alleen THC en 0,4% was onder invloed van THC in combinatie met een ander middel (3).

In 2005 is in Tilburg onderzoek gedaan naar rijden onder invloed van drugs en geneesmiddelen. Zij onderzochten 184 ernstig gewonden mensen. Bij 3.4% werd alleen cannabis in het bloed gevonden. Bij 10,3% een combinatie van alcohol en drugs en bij nog eens 7,2% een combinatie van drugs en drugs. Onder de gewonden komt dus relatief veel druggebruik voor (5).

KANS OP ONGELUK DRIE KEER ZO GROOT

Wanneer men de populatie gewonde verkeersdeelnemers vergelijkt met gewone verkeersdeelnemers blijkt dat recent cannabisgebruik de kans, om bij een verkeersongeval gewond te raken, 3 keer zo groot is (3).

Speekseltest in het verkeer

Sinds 1 juli 2017 is er een nieuwe wet aangenomen in Nederland. Er zijn wettelijke limieten voorgesteld voor stoffen waarmee met een speekseltest vijf verschillende drugs kunnen worden aangetoond: amfetamines (MDMA, amfetamine, methamfetamine), cocaïne, heroïne en THC (6). De speekseltest kan door de politie gebruikt worden als voorselectiemiddel. Als de politie bij een controle een vermoeden heeft van drugs gebruik kan hij of zij een speekseltest afnemen. Als deze positief blijkt dan wordt de bestuurder meegenomen naar het bureau voor een bloed onderzoek. De speeksel test kan niet gebruikt worden als bewijs, het bloed onderzoek wel. Cannabis (THC) wordt gemeten in de speekseltest. Lees hier meer over bij Wat is de speekseltest voor drugs in het verkeer?

Bronnen

 1. Vervaeke, H., Cannabis. In Drugs en alcohol. Gebruik, misbruik en verslaving. Houten 2008
 2. Cuijpers, P., Cannabis, Bohn Stafleu en Van Lochum.
 3. SWOV factsheet: rijden onder invloed van drugs en geneesmiddelen (2011)
 4. Steyver, F. Brookhuis, K. Effecten van lichaamsvreemde stoffen op rijgedrag. VSC 1996
 5. Mathijssen, R. Houwing, S. (2005). Prevalence and relative risk of drink and drug driving in the Netherlands.
 6. Infosheet Drugs in het verkeer, SWOV, Trimbos-instituut en Team Alert (2014)

 

Versie: juli 2020