Hoe wordt heroïne opgenomen en afgebroken?

Opname

Heroïne kan gechineesd (gerookt) of gespoten worden. Als je heroïne chineest komt de heroïne met de ingeademde lucht in de longblaasjes terecht. Via de longblaasjes wordt de heroïne in het bloed opgenomen. Meestal wordt een aantal keren geïnhaleerd waardoor de heroïne geleidelijk in het bloed komt.

Van de longen stroomt het bloed met de heroïne naar het hart. Het hart pompt vervolgens het bloed met de heroïne naar de rest van het lichaam en naar alle organen, onder andere naar de hersenen, de lever en de nieren. Deze organen zorgen respectievelijk voor de effecten, de afbraak en de uitscheiding.

Effecten van heroïne in de hersenen

Heroïne wordt in de hersenen en lever afgebroken tot morfine. Morfine lijkt op een stofje in de hersenen dat een rol speelt bij de signaaloverdracht tussen zenuwen. Dergelijke stofjes worden neurotransmitters genoemd. Morfine lijkt erg op de neurotransmitter: endorfine. Morfine doet in de hersenen hetzelfde als het stofje endorfine. Zij doet dit alleen veel krachtiger en veel langer.

Endorfine en morfine beïnvloeden de werking van weer twee andere stoffen namelijk dopamine en de stof substantie P. Dopamine prikkelt het beloningssysteem. Hierdoor gaat de gebruiker zich gelukzalig en euforisch voelen. Substantie P is een stof die pijnsignalen doorgeeft.

Hoe beïnvloeden endorfine en morfine de dopamine huishouding?

Heroïne beïnvloedt de afgifte en werking van dopamine op een indirecte manier. Zij beïnvloedt de afgifte van het stofje GABA waardoor er meer dopamine kan worden afgegeven. Voor een goed begrip leggen we eerst hoe het normaal gaat. Daarna leggen we uit hoe het gaat na inname van heroïne. Bekijk eventueel ook de animatie op de homepage: drugs in de hersenen.

Normale situatie:

 • Dopamine wordt continu afgegeven.
 • GABA remt de afgifte van dopamine.
 • Endorfine remt op haar beurt de afgifte van GABA.
 • Als endorfine afgegeven wordt bindt de endorfine zich aan het GABA neuron waardoor de afgifte van GABA geremd wordt.
 • De rem op de afgifte van dopamine wordt minder waardoor er meer dopamine kan worden afgescheiden.
 • Het beloningscentrum wordt geprikkeld. Gevolg: men voelt zich prettig en blij.

De situatie met heroïne

 • Heroïne wordt afgebroken tot morfine.
 • Morfine imiteert de werking van endorfine.
 • De morfine bindt zich stevig aan het GABA neuron waardoor de afgifte van GABA sterk geremd wordt.
 • De rem op de afgifte van dopamine neemt sterk af waardoor er veel dopamine kan worden afgescheiden.
 • Het beloningscentrum wordt krachtig geprikkeld waardoor men zich blij en opgewekt voelt.

Verschil morfine en endorfine

Er is een verschil tussen endorfine en morfine. Nadat endorfine zich gebonden heeft aan het GABA neuron, laat de endorfine snel los en wordt snel afgebroken. Morfine bindt zich veel langer aan het GABA neuron en wordt veel langzamer afgebroken. Morfine is dus een veel krachtiger stimulant van het beloningscentrum dan endorfine. Dit verklaart ook de verslavende werking van morfine. Zie voor een uitleg met animaties de animatie drugs in de hersenen.

Hoe beïnvloeden endorfine en morfine substantie P

Als je jezelf pijn doet, bijvoorbeeld aan je hand, wordt er een pijn prikkel doorgegeven aan het ruggenmerg. Er kan dan een signaal teruggaan waardoor je jouw hand kunt terugtrekken. Voor een goed begrip leggen we eerst hoe dat normaal gaat daarna leggen we uit hoe het gaat na inname van heroïne.

Normale situatie:

 • Substantie P geeft het pijnsignaal door.
 • Bij hevige pijn beschermt het lichaam zichzelf en geeft endorfine af.
 • De endorfine bindt zich aan het substantie P neuron. Hierdoor wordt er minder substantie P afgegeven.
 • Het pijnsignaal wordt hierdoor afgezwakt.

De situatie met heroïne

 • Heroïne imiteert de werking van endorfine.
 • Morfine bindt zich aan het substantie P neuron. Hierdoor wordt er minder substantie P afgegeven.
 • Morfine bindt zich ook nog eens aan het neuron waar de substantie P zich normaal gesproken aan bindt.
 • De substantie P die nog vrij komt kan zich daarom niet meer binden.
 • Het pijnsignaal wordt hierdoor geblokkeerd.

Verschil morfine en endorfine

Endorfine bindt zich maar kort en wordt snel afgebroken. Morfine niet. Het bindt zich lang aan het substantie P neuron en wordt langzaam afgebroken. Morfine bestrijdt de pijn dus veel effectiever dan endorfine.

Overige effecten van morfine

Andere effecten van heroïne op de hersenen zijn: het stimuleren van braken, het verkleinen van de pupillen en de remming van de activiteit van het ademhalingscentrum. Hierdoor is het mogelijk dat er een ademhalingsstilstand optreedt bij een overdosis. Dit is dodelijk. Ook vindt er een vermindering van de hoestprikkel plaats onder invloed van heroïne. Hierdoor krijgen vuil en stof in de lucht een grotere kans infecties te veroorzaken in de longen.

Afbraak

Een deel van het bloed met de heroïnemoleculen komt ook in de lever terecht. In de levercellen zijn enzymen aanwezig, die de heroïnemoleculen kunnen afbreken tot morfine. Deze omzetting gaat erg snel: na zo’n 20 minuten is de hoeveelheid heroïne in het bloed al gehalveerd. Morfine op haar beurt wordt ook in de lever afgebroken, maar veel langzamer. Bij morfine duurt het 2–4 uur voordat de hoeveelheid gehalveerd is. Morfine is dus veel langer in het lichaam aanwezig. Drugstesten reageren om die reden op de aanwezigheid van morfine, niet op heroïne.

Uitscheiding

Een deel komt ook aan in de nieren. De nieren filteren de afbraakstoffen uit het bloed waarna ze door de urine uitgescheiden worden. Voor het testen op heroïnegebruik wordt er voornamelijk gekeken naar de aanwezigheid van afbraakstoffen van heroïne want heroïne zelf is na een aantal uren gebruik niet meer in het lichaam aanwezig. Heroïne wordt in het lichaam afgebroken en omgezet in morfine en 6-MAM. Afbraakstoffen van heroïne kunnen 3 tot 5 dagen na gebruik aangetoond worden. Heroïne zelf tot 8 uur.

Spuiten en roken

Bij roken komt de heroïne vrijwel direct naar de hersenen. Bij spuiten maakt de heroïne een kleine omweg (via de kleine bloedsomloop) voordat het bij de hersenen aankomt. Bij roken bereikt de heroïne na 7 tot 10 seconden de hersenen. Bij spuiten voelen gebruikers na 15 tot 30 seconden effect.

Meestal spuit men in de arm. Het bloed in de arm gaat naar het hart. Het hart pompt het bloed naar de longen waar het zuurstof opneemt. Van de longen gaat het zuurstofrijke bloed weer terug naar het hart. Het hart pompt het zuurstof rijke bloed met de heroïne naar alle organen waaronder de hersenen.

Bij roken gaat het bloed met de heroïne direct naar de longen. Het bloed neemt zuurstof op en gaat naar het hart. Het hart pompt het dan naar de alle organen en de hersenen.

Met andere woorden bij spuiten komt de heroïne eerst in de grote bloedsomloop, bij roken komt heroïne direct in de kleine bloedsomloop.

Versie: november 2019