Zijn sigaren minder slecht voor je gezondheid dan sigaretten?

Sigaren zijn niet gezonder dan sigaretten. Je rookt vaak wel minder sigaren per dag dan sigaretten, maar sigaren bevatten veel meer tabak dan sigaretten. Sigaren produceren meer rook en het roken duurt langer. De rook van sigaren is minstens net zo schadelijk als die van sigaretten.

De ziekten die je kan krijgen van het roken van sigaren zijn vergelijkbaar met die van het roken van sigaretten. Het roken van sigaren veroorzaakt mond, slokdarm, strottenhoofd en longkanker. Als je regelmatige sigaren rookt en inhaleert, vooral als je meerdere sigaren per dag rookt, dan heb je een verhoogde kans op hart- en vaatziekten en COPD. De kans op long- en strottenhoofdkanker, hart- en vaatziekten en COPD is lager dan als je sigaretten rookt.

 

Bron:

Shopland, D. R. (1998). Cigars: Health effects and trends. Smoking and Tobacco Control No. 9. U.S. Department of Health and Human Services.

 

Versie: juli 2020