Hoeveel mensen gokken?

In 2021 is er voor het laatst onderzoek gedaan naar het aantal mensen dat gokt in Nederland (1). Deze meting was in opdracht van de overheid. Deze meting had onder andere als doel om de omvang van deelname aan (legale en illegale) kansspelen in kaart te brengen. Deze metingen worden ook gebruikt om landelijk beleid vorm te geven.

Uit de meting bij de respondenten en uit de cijfers die zijn opgevraagd bij verschillende instanties blijkt dat 64%, ‘in het afgelopen jaar’, heeft deelgenomen aan een kansspel. Dit waren met name loterijen, gevolgd door krasloten, wedden op sportwedstrijden, speelautomaten, bingo en casinospelen. Deze spelen kunnen zowel op internet (online) en daarbuiten plaatsvinden.

Hieronder een tabel met een overzicht van de belangrijkste cijfers.  Laatste jaar is het antwoord op de vraag: ‘Heb je afgelopen jaar gegokt?’.

Type spel Bevolking (laatste jaar)
Loterijen 56%
Krasloterij 19%
Gokkasten (speelautomaat) 5%
Bingo 6%
Casinospelen 4%
Poker 3%
Wedden op sportwedstrijden 5%
Paardenraces 1%
Anders 2%

Gokken en verslaving

De meeste spelers zijn recreatieve spelers. Dat wil zeggen dat zij voor hun plezier spelen en hier geen problemen van ondervinden. Naar schatting waren er in 2021 zo’n 8,4 tot 8,9 miljoen recreatieve spelers in Nederland.

Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) houdt al meer dan 25 jaar de gegevens bij over hulpvraag en hulpverlening in de verslavingszorg. Samen met het Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem (LADIS) brengen zij jaarlijks de kerncijfers in de verslavingszorg uit. In 2021 waren 1.887 mensen in behandeling voor een gokverslaving (2).

In het onderzoek van 2021 (1) werd de vragenlijst Problem Gambling Severity Index (PGSI)5 opgenomen. Deze bestaat uit negen stellingen die tezamen een indicatie geven van de ernst van het gokprobleem. Aan de hand van de uitkomsten wordt dan een indeling gemaakt en doorberekend op het totaal aantal mensen (van 16 jaar en ouder) in Nederland.

Risico op problematisch gokken Aantal spelers (schatting) 
Geen tot laag risico 8.479.000 – 8.911.800
Matig risico 294.000 – 431.500
Hoog risico 162.400 – 268.900

Overige bevindingen

Andere bevindingen die uit het onderzoek van Breuer&Intraval naar voren kwamen, zijn de volgende:

  • 62% van de respondenten deed recent mee aan een legaal kansspel.
  • Ruim 8% van de respondenten heeft recent deelgenomen aan illegale kansspelen.

Andere (niet cijfermatige) conclusies die zijn voortgekomen uit het onderzoek zijn:

  • De mate waarin vergunninghouders maatregelen nemen om kansspelverslaving (gokverslaving) te voorkomen verschilt per kansspelsector en per vergunninghouder. Maatregelen om kansspelverslaving te voorkomen wordt door de helft tot twee derde van de exploitanten toegepast.
  • De maatregelen die exploitanten van speelautomaten nemen voor het tegengaan van fraude en overige criminaliteit zijn over het algemeen minder aanwezig.
  • Aanbieders en vergunninghouders loterijen geven aan verschillende maatregelen uit te voeren ter bescherming van consumenten. Het gaat daarbij onder meer om het informeren van spelers over het spel en de wijze van uitbetaling, de bescherming van persoonsgegevens, het aanbieden van eerlijk spel en het beschermen van kwetsbare groepen. Het percentage exploitanten van speelautomaten dat dergelijke maatregelen hanteert verschilt per maatregel en varieert van 22% (informeren van spelers over het gevoerde beleid ter bescherming van persoonsgegevens) tot 78% (vermelden dat spelen op speelautomaten door minderjarigen niet is toegestaan).

Voor deze meting zijn 5.876 respondenten gevraagd van het online panel Kantar. Ook heeft Breuer&Intraval cijfers opgevraagd bij Kansspelautoriteit (Ksa), de Reclame Code Commissie, de Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ), de Vereniging Automatenhandel Nederland (VAN) en de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland).

Bronnen

  1. Breuer & Intraval: Nieuwe meting modernisering kansspelbeleid (pdf, 2021)
  2. LADIS Tussenrapportage Kerncijfers Verslavingszorg 2016-2021, IVZ (2023)

 

Versie: mei 2023