Wordt er bij Jellinek seksespecifiek gewerkt?

Bij Jellinek Minnesota zijn wel aparte mannen en vrouwen afdelingen en groepen. JellinekMinnesota biedt als enige kliniek in Nederland een Minnesotabehandeling waar mannen en vrouwen gescheiden behandeld worden.

Uit onderzoek en ervaring blijkt dat zowel mannen als vrouwen zich in een gemengde behandelgroep anders gedragen dan wanneer ze gescheiden werken aan hun herstel. Mannen hebben de neiging om in een gemengde groep stoerder te doen en minder makkelijk hun emoties te laten zien. Vrouwen zijn terughoudender en stellen zich meer dienend en zorgzamer naar de man op. Daarnaast komt het regelmatig voor dat verslaafde vrouwen nare ervaringen hebben met dominante mannen. Hierdoor kan de aanwezigheid van mannen bedreigend voelen. Mannen op hun beurt zijn vaak niet gewend aan gezonde relaties met vrouwen.

Een opname voor vrouwen bij JellinekMinnesota duurt 8 weken inclusief detox. Vrouwen verblijven op een aparte afdeling en worden in een aparte groep behandeld. Iedere groep bestaat uit maximaal 12 vrouwen. De onderwerpen die tijdens de behandeling besproken worden zijn hetzelfde als bij de mannenbehandeling, maar de invalshoek is anders. Daarnaast spelen zaken als relaties, eigenwaarde en schaamte een grotere rol bij de vrouwenbehandeling dan bij mannen.

Lees hier meer over Minnesota en de specifieke behandeling voor vrouwen.

 

Versie: oktober 2015