Werkt JellinekMinnesota samen met Intervention Nederland?

Intervention Nederland is voor JellinekMinnesota een verwijzer. JellinekMinnesota is één van de verslavingsklinieken waar zij naar verwijzen. Jellinek hanteert niet de interventiemethodiek die door Intervention Nederland wordt gebruikt.

Voor JellinekMinnesota staat het belang van de cliënt voorop. Met iedere cliënt wordt bij JellinekMinnesota -ongeacht het traject voor aanmelding- een intakegesprek gevoerd. Vervolgens bepaalt het team van JellinekMinnesota in samenspraak met de cliënt of behandeling bij JellinekMinnesota passend is bij de hulpvraag. Intervention Nederland heeft daarmee geen invloed op het proces van intake, en ook geen invloed op de behandeling bij JellinekMinnesota.

Naastbetrokkenen die zich zorgen maken over een familielid of vriend met een verslavingsprobleem, worden door JellinekMinnesota actief geïnformeerd over de zelfhulgroepen speciaal voor familie en vrienden. Deze zijn in het hele land te vinden. Ook heeft Jellinek een cursus ‘Omgaan met Verslaving’ van vier bijeenkomsten die vrij toegankelijk is voor naastbetrokkenen. Hierin wordt informatie gegeven over verslaving en kunnen ervaringen worden gedeeld. Tot slot attendeert JellinekMinnesota familieleden op CRAFT. Dit is een speciale behandeling die Jellinek aanbiedt, waarin familieleden leren hoe zij de ander kunnen motiveren om in behandeling te gaan en leren hun eigen kwaliteit van leven te verbeteren. CRAFT is goed onderzocht in wetenschappelijk onderzoek en effectiever gebleken dan methodieken zoals gehanteerd door Intervention Nederland.

 

Versie: oktober 2015