Kwaliteit van zorg

De kwaliteit van zorg heeft continu onze aandachtJellinek werkt voortdurend en systematisch aan verbetering van de zorg. Dit doen we onder andere door het uitvragen van cliëntenervaringen, het meten van de resultaten van onze behandelingen en het doen van wetenschappelijk onderzoek. We werken volgens landelijke standaarden en richtlijnen.

CQI en Zorgkaart Nederland

Tevreden over de behandeling?

Wij houden bij of je tevreden bent over de behandeling of wat je graag anders zou zien. Aan het einde van de behandeling krijg je een vragenlijst, dit heet de Consumer Quality Index (CQi). Dit is een standaard vragenlijst om klantervaringen in de zorg te meten. Als het nodig is worden er aan de hand van de uitslagen verbeteracties gestart.

Jellinek scoort als gemiddeld cijfer een 8.0 op de CQi.

Daarnaast kun je op Zorgkaart Nederland laten weten hoe je de behandeling bij Jellinek hebt ervaren. Dit platform is onafhankelijk en je beoordeling is anoniem.

HKZ-keurmerk

Jellinek, als onderdeel van Arkin, is HKZ gecertificeerd. Het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) is onafhankelijk en betrouwbaar. Het betekent dat een organisatie de zaken intern goed op orde heeft, de cliënt centraal stelt en betrouwbare resultaten kan presenteren. Ook betekent het keurmerk dat een organisatie voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid, worden gesteld.

Meer informatie over deze certificering vind je op www.hkz.nl.

TOP GGZ

Keurmerk TopGGzJellinek heeft als eerste in de verslavingszorg een TOPGGz erkende afdeling. De Stichting Topklinische GGz heeft deze afdeling getoetst aan strenge criteria. De afdeling curatieve verslavingszorg voor volwassenen biedt kwalitatief hoogwaardige- en innovatieve patiëntenzorg. Ze voert daarnaast toegepast wetenschappelijk (patiëntgebonden) onderzoek uit en ontwikkelt behandelingen voor mensen die niet beter zijn geworden door reguliere zorg.

 

 

Regelmatig resultaten meten

We willen graag weten wat je doelen zijn en of onze behandeling helpt. Dat onderzoeken we op verschillende momenten in het behandeltraject. We doen dat met vragenlijsten: de ROM (Routine Outcome Measurement). Samen met je behandelaar wordt het verloop van de behandeling regelmatig geëvalueerd en daarbij wordt ook de uitkomsten van deze vragenlijsten gebruikt. Met de uitkomsten van deze vragenlijsten weten we of je doelen zijn bereikt en of de behandeling effectief is.

Kwaliteitsstatuut

Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals wordt geleverd. Het kwaliteitsstatuut van Jellinek, onderdeel van Arkin, is opgesteld op basis van landelijke richtlijn van het Zorginstituut Nederland. Je kunt het kwaliteitsstatuut van Arkin hier bekijken of lees de publieksversie.