Kun je van speed of amfetamine psychotisch of depressief worden?

Langdurig gebruik of een zeer hoge dosis kunnen een tijdelijke psychose veroorzaken. Een blijvende psychose kan alleen optreden bij mensen die daarvoor gevoelig zijn.

Na langdurig gebruik worden gebruikers rusteloos, geagiteerd en geïrriteerd. Zij krijgen last van slapeloosheid, gewichtsverlies en raken steeds meer in een sociaal isolement. Paranoia (het gevoel achtervolgd te worden) en aanvallen van paniek kunnen optreden.

Ook kan er dan sprake zijn van levendige hallucinaties. Je ziet, voelt en hoort dingen die er niet zijn (visuele, tactiele en auditieve hallucinaties). Gebruikers hebben het gevoel dat er beestjes op en onder hun huid zitten en krabben hun huid open.

Depressie

Na gebruik voelen gebruikers zich de dagen erna vaak down en depressief. Na langdurig gebruik kunnen mensen bij stoppen ook in een depressie terecht komen.

 

Versie: september 2019