Is hersenschade alleen afhankelijk van de hoeveelheid alcohol of ook van hoe dronken je je voelt?

De mate van dronkenschap hangt natuurlijk samen met de hoeveelheid alcohol. Hoe meer alcohol je drinkt, des te meer dronken je wordt. Met meer alcohol bedoelen we het alcoholpercentage (1 glas bier is evenveel alcohol als een shotje, zie de pagina Wat is een standaardglas?). Wanneer je grote hoeveelheden alcohol in een korte tijd drinkt dan is er sprake van Binge-drinken. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor je gezondheid. Lees hier meer over Binge-drinken.

Je wordt dronken wanneer je lever niet meer instaat is om de alcohol snel genoeg af te breken. Des te meer dronken je bent, des te meer alcohol schade aan je lichaam toedient. Dit betekent niet dat alcohol geen schade heeft wanneer je er niet dronken van wordt. Iemand kan namelijk tolerantie opbouwen. Dat wil zeggen dat je zo vaak alcohol gebruikt dat je lichaam zich aanpast waardoor je de effecten minder voelt. Dit betekent echter niet dat er geen schade wordt veroorzaakt. Het is aangetoond dat er geen veilige dosis alcohol bestaat. Al bij één glas is de kans op verschillende ziektes groter.

Lees hier meer over de risico’s van alcohol.

 

Versie: januari 2020